OSOBLAHA |  Zápis žáků do 1. třídy v Osoblaze proběhne ve dnech od 20. dubna do 23. dubna 2020. Zápis se koná pro děti narozené v období od 1. září 2013 až do 31. srpna 2014 a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Tento rok proběhne zápis pouze administrativní formou, v případě nutnosti se do školy dostaví pouze jeden ze zákonných zástupců zapisovaného žáka a bez zapisovaného dítěte.

Foto: STA Bruntálsko

Zákonní zástupci dětí, kteří mají u obcí – Osoblaha, Bohušov, Hlinka, Dívčí Hrad a Slezské Pavlovice své dítě přihlášené k trvalému pobytu obdrží od školy prostřednictvím České pošty tiskopis Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku ZŠ ve školním roce 2020/2021 s instrukcemi k vyplnění. Tento tiskopis vyplní a podepíší a doručí škole – Českou poštou nebo datovou schránkou či mailem (ale s elektronickým podpisem) nebo mohou vyplněný a podepsaný tiskopis vhodit do schránky, jež je umístěna na vstupních dveřích školy.

Zákonní zástupci dětí, kteří nemají u obcí – Osoblaha, Bohušov, Hlinka, Dívčí Hrad a Slezské Pavlovice své dítě přihlášené k trvalému pobytu si mohou tiskopis Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku ZŠ ve školním roce 2020/2021 stáhnout ze stránek školy či si jej vyzvednou na obecním úřadě nebo přímo ve škole. Vyplněný a podepsaný tiskopis doručí škole výše uvedeným způsobem. Pokud zákonní zástupci nemající přístup k internetu nebo si jej nemohou zajistit, domluví si telefonicky návštěvu školy, při které zapíší dítě k plnění PŠD. Návštěvu školy je možné si také rezervovat přes internetové stránky školy (kliknutí na ikonu Zápis do 1. třídy a výběr termínu). Rezervace termínů je možná v období od 13. 4. do 22. 4. 2020.

Termíny zápisu:

20. 4. 2020 09:00 – 12:00 hod.

21. 4. 2020 13:00 – 16:00 hod.

22. 4. 2020 09:00 – 12:00 hod.

23. 4. 2020 13:00 – 16:00 hod.

V případě že, zákonný zástupce bude pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, zašle současně s žádostí také doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Zdroj: Petr Kristiník ředitel školy

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.