KRNOV | Krnovská nemocnice se pouští do kompletní přestavby operačních sálů za 42,6 milionů korun bez DPH. Po dobu příštích 3 měsíců se bude operovat v náhradních prostorách.

Foto: SZZ Krnov

„Na přestavbu operačních sálů se nám podařilo získat stoprocentní dotaci z dotačního titulu REACT. Sály budou vybaveny špičkovými technologiemi, moderními přístroji a dočkají se také plné digitalizace, tzv. videomanagementu. Navíc budou mít novou vzduchotechniku, která je zásadní z pohledu hygieny. Jako chirurg si troufnu říci, že budeme mít jedny z nejlepších sálů v republice,“ uvedl ředitel nemocnice Ladislav Václavec,

Většina operací se od začátku ledna provádí v předem připravených prostorách urgentního příjmu. „Operační týmy se musí vyrovnat s menším prostorem a odlišným převozem pacientů. Důležité je, že z pohledu kvality poskytované péče se pro pacienty nic nezmění. Z běžného portfolia operací neslevíme a budeme realizovat jak urgentní, tak plánované operace. Po dobu přestavby operačních sálů nebudou realizovány pouze velké ortopedické operace – plánované výměny kloubů,“ pokračoval Ladislav Václavec.

Přesun pacientů
Ještě v lednu se začne s rekonstrukcí Léčebny dlouhodobě nemocných ve Městě Albrechticích. Pacienty čeká v druhém lednovém týdnu přesun do nemocnice v Krnově. „Využijeme toho, že na ortopedii bude minimum pacientů, které přemístíme na chirurgii. Na uvolněné ortopedické oddělení umístíme po dobu rekonstrukce pacienty z Albrechtic. Další část pacientů z LDN bude přesunuta na plicní oddělení do Krnova. A samotné plicní oddělení bude dočasně fungovat na interním oddělení,“ sdělil ředitel Ladislav Václavec. Rekonstrukce LDN za 9,7 milionů korun bez DPH bude financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje a vlastních zdrojů nemocnice.

Jako při pandemii
Stejně jako při pandemii budou v následujících měsících sloučeny některé zdravotnické týmy. „Museli jsme přijmout opatření, kdy na čas dojde ke sloučení některých týmů a pracovišť. Ale je to jediná šance, jak rekonstruovat za téměř plného provozu. Zdravotníci mohou období rekonstrukcí využít také k absolvování stáží, kurzů, případně dočerpání loňské dovolené,“ dodal ředitel Ladislav Václavec.

Zdroj: SZZ Krnov

Foto: SZZ Krnov

Foto: SZZ Krnov