KRNOV | Špičkový počítačový tomograf (CT) Canon Aquilion ONE Genesis Edition včetně 8 radiologických popisovacích stanic za 26,9 milionů korun byl v pátek uveden do plného provozu v krnovské nemocnici.

Foto: SZZ Krnov

Původní přístroj sloužil v nemocnici bezmála deset let a kvůli opakovaným poruchám bylo rozhodnuto o potřebě jeho výměny. „CT je v diagnostice pacientů nenahraditelným přístrojem. Používá se k celé škále důležitých akutních či plánovaných vyšetření. Jako příklad mohu uvést pacienty, u nichž je podezření na mozkovou mrtvici. Vyšetření na CT s následným vyhodnocením nálezu zabere několik minut a lékaři ihned ví, o jaký typ mozkové mrtvice jde. Na základě jasných dat mohou správně rozhodnout o dalším postupu i zvolené léčbě,“ sdělil ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec, a pokračoval:

„Těší mě, že nový přístroj Canon patří v současné době k absolutní špičce, jelikož chceme, aby naši pacienti měli stejnou kvalitu péče jako ve velkých městech. Nový tomograf má navíc také modul pro vyšetření srdce, které chceme v budoucnu nabídnout kardiologům z našeho regionu.“

Rychlost, přesnost, méně radiace
Nové CT s označením Canon Aquilion ONE Genesis Edition je v mnoha ohledech daleko sofistikovanější než jeho předchůdce. „Původní přístroj zobrazil v jednom snímku 64 řezů. Nové CT zobrazuje 320 řezů detektorových řad, přičemž je pacient vystavován o polovinu nižšímu záření, než tomu bylo u vyřazeného tomografu. Velmi důležitá je pro nás i šířka detektorů, při vyšetření dokážeme zabrat plochu o šířce 16 cm na jednu otáčku,“ vysvětlil primář radiodiagnostického oddělení SZZ Krnov Ivo Šenkyřík.

Nezbytné stavební úpravy
Součástí výměny CT musely být také stavební úpravy vyšetřovny. „V rámci oprav jsme zmodernizovali klimatizaci a signalizaci v ordinaci,“ prozradila provozně-technická náměstkyně SZZ Krnov Ing. Alena Motlíčková.

Deset let v akci
Slavnostní zahájení provozu nového přístroje, který by měl v nemocnici sloužit přibližně deset let, si nenechal ujít náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví MUDr. Martin Gebauer. „Jako lékař si uvědomuji, jak velký význam v diagnostice počítačová tomografie má. Je skvělé, že Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, jehož je Moravskoslezský kraj zřizovatelem, má pro své pacienty k dispozici takto kvalitní přístroj. Další vynikající zprávou je, že se nemocnici podařilo na pořízení přístroje získat finance z dotačního titulu REACT a jako zřizovatel nemocnice jsme se na obměně podíleli jen částečně,“ dodal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví MUDr. Martin Gebauer.

Zdroj: SZZ Krnov

Foto: SZZ Krnov