KRNOV | V letošním roce bude na čtyřech místech ve městě vysázeno celkem 74 stromů. Tuto povinnost městu Krnovu uložil orgán ochrany přírody ve svém rozhodnutí o povolení kácení devíti stromů, které museli ustoupit novému školnímu hřišti u základní školy na Dvořákově okruhu.

Foto: ilustrační – Pixabay

„Za vykácené stromy jsme nařídili městu Krnov náhradní výsadbu 74 stromů. Jednatřicet stromů, jeřábů, morušovníků a jedlých kaštanů, bude vysazeno na kopečku „U Pěti borovic“ nad letištěm, 24 lip v aleji v ulici Nové Cvilínské, 12 krajinářských jabloní bude dosazeno podél výpadovky na Bruntál a sedm platanů se objeví v Albrechtické ulici. Městu byla určena také pětiletá, tedy maximálně možná doba následná péče o dřeviny, která spočívá v zálivce, výchovném řezu, odplevelení či údržbě kotvení,“ řekl Dušan Martiník z odboru životního prostředí.

Na zakázku již město vypsalo zadávací řízení, do něhož se přihlásilo pět firem. „Otevírání nabídek se uskutečnilo na konci května, nejnižší cena je 349 tisíc korun bez DPH. Nyní vítěznou nabídku prověřujeme, zda obsahuje všechny náležitosti, a následně přistoupíme k podpisu smlouvy,“ uvedla vedoucí odboru veřejných zakázek Klára Hazuchová. S realizací zakázky pak firma začne do 30 dnů od podpisu smlouvy o dílo.

Zdroj: MěÚ Krnov