KRNOV |Stovky lidí se dnes před polednem sešly u farního kostela, aby byly svědky příjezdu svatého Martina.

Foto: MěÚ Krnov

Ten, coby římský voják, daroval polovinu svého pláště žebrákovi a dostal klíč od bran našeho města, aby jej mohl chránit. Scénku, stejně jako poutní perníčky, připravila římskokatolická farnost ve spolupráci s místní organizací KDU-ČSL.

Foto: MěÚ Krnov

Foto: MěÚ Krnov

 

top