KRNOVSKO | Mizí hektary lesů. Vysychají prameny v přírodě i soukromé studny. Zemědělskou i lesní půdu ohrožuje eroze. Extrémní sucho střídají přívalové deště, které odnášejí ornici z polí a způsobují bleskové povodně. Obytné čtvrti se přehřívají. Důsledky změny klimatu a neadekvátního způsobu zemědělství jsou zřejmé i v Krnově. Obrat k lepšímu je přitom možný. Co je třeba pro něj udělat v povodí řeky Opavice, řeší v současné době odborníci, u kterých si město Krnov zadalo zpracování studie proveditelnosti komplexní adaptace krajiny na klimatickou změnu pomocí přírodě blízkých opatření.

Foto: Plakát akce

„Pro oblast velkou přibližně 23 kilometrů čtverečních navrhne studie ucelený soubor opatření, jejichž cílem je návrat vody do krajiny, zpomalení jejího odtoku ze svrchních vrstev půdy, zamezení půdní i větrné eroze a ochlazení krajiny. Bude se jednat například o meze, tůně, průlehy, větrolamy nebo prvky modrozelené infrastruktury,“ uvedla Pavla Hájková z oddělení komunálních služeb s tím, že studii bude mít město do dvou let.

„Naším cílem bude vrátit vodu do krajiny. Ta se musí znovu stát houbou, která vodu nasává a je schopna jí také vydávat,“ řekl Jiří Malík se spolku Živá voda, který se na komplexním dokumentu podílí společně s dalšími dvěma subjekty. Firmou Aqua Terra Inova, která má bohaté zkušenosti s napravováním vysychajících lesních pozemků i s realizací vodozádržných opatření v lesích, a společností Geotest, jež zpracuje modrozelenou infrastrukturu a model odtokových poměrů zejména v intravilánu města.

Návrhu opatření bude předcházet analýza území. „Vycházet budeme ze starých map, obkreslíme hydrologickou síť, zanalyzujeme veškeré letecké snímky, z nichž vidíme, jak je krajina poškozená, a ještě celé území zmapujeme podrobným terénním průzkumem,“ vysvětluje Jiří Malík. Do mapování bude mít možnost se zapojit i veřejnost, jejíž místní znalosti jsou nenahraditelné. „Aby se s problematikou mohli lidé seznámit, připravujeme pro ně komentovanou procházku v okolí Krásných Louček, která se uskuteční v neděli 18. září. Zájemci získají informace o projektu a možnostech, jak mohou sami pomoci ohrožené krajině a případně i odborníkům při mapování,“ sdělila Pavla Hájková. Okružní trasa dlouhá přibližně pět kilometrů začne a skončí na vlakovém nádraží v Krásných Loučkách, sraz bude ve 14 hodin.

Řešení celého území iniciovala společnost Kofola ČeskoSlovensko. „V Rajecké dolině se nám ukazuje, jak důležité je věnovat se krajině jako celku. Rozhodli jsme se proto i v Krnově iniciovat vytvoření komplexního pohledu na revitalizaci krajiny. Tím, že v Krnově využíváme zdroje podzemních vod i pro naši výrobu, je pro nás klíčové, aby jejich kvalita byla i v budoucnu zachována,“ zdůvodnil Jannis Samaras, generální ředitel Skupiny Kofola. Ta se společně s Moravskoslezským krajem podílí i na financování projektu, jehož celkové náklady jsou odhadovány na 1,6 milionu korun bez DPH. Kofola na projekt darovala 164 400 korun, kraj ho podpořil dotací ve výši 400 tisíc korun.

Zdroj: MěÚ Krnov

top