KRNOV | Nejpozději do konce května pracovníci Technických služeb Krnov vymění nebo nainstalují nový mobiliář.

Foto: ilustrační Pixabay

Laviček se dočkají občané z bytových domů na adresách Hálkova 52 (1 kus) a Maxima Gorkého 76 (2 kusy), kteří o ně požádali. Mezi bytovým domem SPC Z a železniční tratí bude vyměněno stávajících sedm laviček za šest nových, k nimž přibydou dva odpadkové koše. Tři větší betonové koše budou rozmístěny v Chářovském parku, kde jsou v současnosti jen dva malé, z toho jeden poničený. Koš na psí exkrementy bude vyměněn u SPC F, dva budou nově nainstalovány podél cesty od domu Chomýžská 29 po ulici Blatnou.

Další mobiliář se v ulicích města objeví v následujících měsících.

Zdroj: MěÚ Krnov