KRNOV | Na Sídlišti pod Cvilínem, v zelené ploše mezi železniční tratí a blokem G, vznikne do konce roku Psí park. Jde o vítězný projekt letošního participativního rozpočtu, který podala Eva Čechová. Zhotovitelem návrhu parku je firma, která všechny prvky vyrobí a zároveň i nainstaluje. Město jí za tyto práce zaplatí 480 tisíc korun včetně DPH.

Foto: Pixabay

Park se bude rozkládat na ploše nejméně 20 krát 40 metrů a parkurová trať bude obsahovat deset prvků. „Patří mezi ně skokové a kombinované překážky, proskokový kruh, slalom se šesti tyčemi, kladina, houpačka, šikmá plošina a pevný tunel. Chybět nebudou psí pisoáry a odpadkové koše. Jelikož hřiště bude sloužit jako prostor pro setkávání lidí, vzniká potřeba zde vytvořit dostatečné zázemí. Prvky agility proto doplní mobiliář v podobě laviček, stolu a stojanu na kola. Jednotným materiálem bude akátové dřevo,“ uvádí Dušan Martiník z oddělení komunálních služeb.

Výroba prvků v současnosti probíhá, s jejich instalací se počítá do konce října. „Následně park oplotíme, což vyžaduje projekt a získání územního souhlasu, a případně provedeme terénní úpravy či dosadby zeleně. Kompletně by měl být psí park dokončen nejpozději na konci letošního roku,“ dodává Dušan Martiník.

V letošním participativním rozpočtu se o přízeň veřejnosti ucházelo celkem sedm projektů. Do hlasování se zapojilo 1198 respondentů, kteří mohli udělit až tři kladné hlasy a jeden záporný. Nejvíce hlasů, 975, získal Psí park. Na druhém místě se umístil projekt Na fotbal s dětmi (582 hlasů), jehož autoři navrhli vznik dětského hřiště na fotbalovém stadionu, třetí pak skončil záměr počítající s umístěním busty nazvaný František Josef I. a město Krnov (414 hlasů).

Zdroj: MěÚ Krnov