KRNOV | Výměna kabelového vedení vysokého napětí a pokládka chráničky pro optiku zkomplikuje od pondělí 21. září do poloviny listopadu dopravu v centru města, v úseku od Zámeckého náměstí, přes Hobzíkovu ulici a Hlavní náměstí po křižovatku náměstí Minoritů se Štursovou ulicí.

„Trasa kabelu začíná montážní spojkovací jámou v chodníku na Zámeckém náměstí a pokračuje otevřeným výkopem v chodníku, kde u domu Zámecké náměstí 2 bude provedena montážní jáma pro bezvýkopovou technologii. Dále bude zemní kabel uložen bezvýkopovou technologií v chodníku v trase Zámecké náměstí, Hobzíkova ulice, Hlavní náměstí a náměstí Minoritů. Ukončen bude ve spojkovací montážní jámě v chodníku na náměstí Minoritů,“ stojí v povolení zvláštního užívání místních komunikací, které 14. září vydal místní odbor dopravy a silničního hospodářství.

V celé trase řízeného protlaku o celkové délce 385 metrů bude provedeno ještě pět pomocných montážních jam pro řízený protlak. První jáma je situována mezi domy Zámecké náměstí 14 a Hobzíkova 13, další tři u domů Hlavní náměstí 97, 99 a 110 a pátá v chodníku na Hlavním náměstí, u hranice s pozemkem parc. č. 230. Z této montážní jámy povedou dva kabely otevřeným výkopem kolmo přes místní komunikaci na Hlavním náměstí, dále budou pokračovat otevřeným výkopem v místní komunikaci ve Štursově ulici a budou zaústěny do objektu stávající trafostanice.

Stavební práce překopu místní komunikace na Hlavním náměstí proběhnou vždy po polovinách vozovky s částečným omezením silničního provozu, ve Štursově ulici jen po polovině místní komunikace s částečným omezením silničního provozu v termínu od 21. do 27. září, a to maximálně ve třech po sobě jdoucích dnech, v nichž budou stavební práce zahájeny a provedeny. Definitivní úprava povrchu bude provedena nejpozději do 15. listopadu.

Zdroj: MěÚ Krnov

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.