KRNOV | Stromy v Mikulášské ulici budou v nejbližších dnech ořezány „na hlavu“. Nejpozději do poloviny března bude takto ošetřeno všech 65 lip po obou stranách ulice.

Foto: MěÚ Krnov

Součástí zimní péče o městskou zeleň by mělo být také kácení více než dvaceti stromů. Jde o dřeviny, které jsou zcela suché, nebo jejich bezpečnost výrazně snižuje napadení dřevokaznými houbami. Žádosti o povolení kácení v současné době posuzuje ve správním řízení místní orgán ochrany přírody.

Správní řízení probíhá také u žádosti o povolení kácení více než sto padesát let starého buku lesního, který roste na náměstí Míru a je od roku 1994 vyhlášen památným stromem. Buk je dlouhodobě napaden dřevokaznou houbou – vějířovcem obrovským a nyní už také dřevomorem. Odborníci z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR vyhodnotili, že již neexistuje postup, který by strom zachoval, a navrhli ho odstranit.

Kromě ořezů a kácení dojde také k odstranění jmelí parazitujícího na dřevinách rostoucích na městských pozemcích.

Zdroj: MěÚ Krnov