KRNOV | Město za tisíc korun prodá hřbitov v Krásných Loučkách. Kupcem pozemků, včetně objektu bývalé kaple s márnicí, bude spolek Omnium, který se věnuje záchraně a obnově zničených, ohrožených nebo nevyužívaných památek, a to na území celé republiky.

Foto: MěÚ Krnov

„Jedním z našich prvořadých zájmů je situace okolo hřbitovů v oblastech bývalých Sudet, které nejsou udržovány a pomalu zanikají, podobně jako hřbitov v Krásných Loučkách, respektive jeho torzo. Naším cílem je hřbitov obnovit, zajistit důstojné prostředí pro zde pohřbené a také obnovit rozpadlý objekt bývalé kaple s márnicí,“ uvedl v žádosti o převod hřbitova místopředseda správní rady spolku Omnium Jakub Děd, který zároveň navrhl cenu tisíc korun.

Žádosti spolku zastupitelé vyhověli a 6. září prodej hřbitova schválili. Na dotaz zastupitele Petra Varteckého, zda cena není přeci jen příliš nízká, odpověděl místostarosta Michal Brunclík:

„Cena vychází z našeho přesvědčení, že spolek Omnium bude lepším vlastníkem, než město, které nemělo v minulosti důvody v této lokalitě investovat peníze do opravy kaple nebo údržby hřbitovní zdi. Spolek se, stará  o celou řadu drobných historických staveb a církevních i necírkevních památek a soustřeďuje se zejména na ty, které jsou ve špatném stavu. Umí získat různé dotační tituly, na některých obnovách se podílí organizováním brigádnických prací, takže jsme na základě dobrých zkušeností z celé České republiky přesvědčeni, že na hřbitově v Krásných Loučkách zajistí nejen běžnou údržbu, ale i obnovu hřbitovní kaple a lokalitě jeho péče prospěje.“

Krásné Loučky jsou součástí Krnova, který má centrální hřbitov s dostatečnou kapacitou ve středu města, urnový háj v blízkosti letiště a navíc jako rezervu do budoucna hřbitov v Chomýži. Z toho důvodu se už desetiletí v Krásných Loučkách nepohřbívá a ani v územním plánu tento pozemek není veřejným pohřebištěm, ale plochou zeleně.