KARLOVA STUDÁNKA | V Karlově Studánce na Vrbensku zahájí provoz Informační středisko Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Stane se tak v sobotu 20. června 2020.

Foto: Eva Kyšová

Chráněné krajinné oblasti (CHKO) v České republice představují lokality s unikátním přírodním prostředím nejen národního významu. Jedná se o oblasti, které spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). Mezi hlavními cíli agentury je osvěta a informování veřejnosti o přírodním dědictví a jeho ochraně. Zároveň realizuje systém návštěvnických center, a to Domy přírody a Informační střediska.

CHKO Jeseníky se řadí k hojně navštěvovaným destinacím, a tak se připojuje do zmíněného systému prostřednictvím Informačního střediska CHKO Jeseníky – Karlova Studánka (IS), které se nachází v horní části obce Karlova Studánka. Součásti objektu je i venkovní geologická expozice s 343 velkých kamenů, zachycující pestrost hornin Hrubého i Nízkého Jeseníku, Králického Sněžníku i Rychlebských hor.

Posláním IS je poskytovat návštěvníkům informace o jesenické jedinečnosti přírody a krajiny, probudit zájem o přírodu a zvyšovat environmentální vzdělání široké veřejnosti, zprostředkovávat informace o turistických cílech a naučných stezkách, zároveň nabízí prodej publikací o přírodě a propagačních materiálů.

IS v Karlově Studánce bude zahájen provoz od 20. června 2020. Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

Kontakty na IS:

Karlova Studánka 793 24

Tel.: + 420 732 360 544, e-mail: actaea.karlovice@gmail.com

https://www.dumprirody.cz/informacni-stredisko-chko-jeseniky

 

Zřizovatel IS je:

AOPK ČR, regionální pracoviště Olomoucko, Správa CHKO Jeseníky. 

Šumperská 93, 790 01, Jeseník

tel.: +420 584 458 659, e-mail: jeseniky@nature.cz

http://jeseniky.ochranaprirody.cz 

 

Provoz IS zajišťuje

Actaea – společnost pro přírodu a krajinu, z.s.

Karlovice 279, 793 23

tel.: + 420 777 044 758, e-mail: actaea.karlovice@gmail.com 

www.actaea.cz

 

Autor: Eva Kyšová

top