KARLOVA STUDÁNKA | Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a vyjádření premiéra Andreje Babiše, že i zařízení v Karlově Studánce je připravené k případné hospitalizaci osob spojené s podezřením anebo nakažením koronavirem, statní podnik sděluje následující: 

Foto: Horské lázně Karlova Studánka

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik jsou zdravotnickým zařízením a přímo řízenou organizací Ministerstvem zdravotnictví ČR. Každé zdravotnické zařízení, v případě potřeby, je povinno poskytnou součinnost, a proto stejně jako všechna ostatní zdravotnická zařízení (např. nemocnice), tak i Horské lázně se připravují na možné eventuality v případě eskalace problému. K tomuto má vláda propracovaný systém protiepidemických opatření a dostatek specializovaných pracovišť, vše upravuje Pandemický plán ČR.

„Pravděpodobnost, že dojde k nějakým mimořádným opatřením, je však v současné době velmi nízká a ubezpečuji Vás, že v současné době není ani provoz lázní žádným způsobem ohrožen či omezen,“ doplňuje ředitel lázní Jan Poštulka.

Průběh nemoci připomíná chřipku, zdravému člověku by závažné problémy způsobit neměl. „Chápu, že obavy z šíření viru Evropou některé znepokojuje, nicméně stále mějte na paměti, že se u žádného testovaného Čecha nákaza dosud nepotvrdila a jako u jakékoliv jiné infekční nákazy doporučuji řídit se zásady základní prevence, tzn. dbát na hygienu a mýt ruce mýdlem a vodou, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa a uvážit cestování do zahraničí či pohybu v místech s vyšším počtem lidí,“ doporučuje Poštulka.

Zdroj: Horské lázně Karlova Studánka