KARLOVA STUDÁNKA | Dnes 22. srpna 2018 proběhla součinnostní akce zaměřená na kontrolu průjezdnosti komunikací v lázeňském městě Karlova Studánka. 

Preventivní akce policistů a hasičů ukázala, že některá místa úzkých uliček obce Karlova Studánka s parkujícími vozidly jsou pro hasiče velmi nepříjemnou záležitostí. V některých místech mohou projet jen s velkými obtížemi a do některých míst se pak kvůli parkujícím vozidlům nemohou dostat vůbec. Někteří řidiči stojí mimo vyznačená parkovací místa. Při vjezdu do obce je dopravním značením stanoveno, že řidiči mohou stát s vozidlem pouze na vyznačených parkovištích.  Hasiči se pak v případě záchrany života či požáru nemohou včas dostat k objektům, které jsou v Karlově Studánce převážně dřevěné.

Preventivní akce poukázala na dílčí nedostatky v nevhodném umístění dopravního značení, které se v současné době dále řeší s vedením obce a lázní. Policisté a hasiči budou v kontrolách namátkově pokračovat i nadále. V případě zjištěných přestupků, zapříčiněných špatným parkováním motorových vozidel, budou tyto přestupky řešeny blokovou pokutou.

Zdroj: Policie ČR