HOLČOVICE | Ve středu 29. května 2024 proběhla v centru obce fyzická analýza komunálního odpadu v obci, která byla realizována v rámci zpracování „Studie odpadového hospodářství v obci“.

Foto: Obec Holčovice

Pro analýzu byly k dispozici 3 samostatně svezené vzorky komunálního odpadu, a to od trvale bydlících občanů, rekreantů a bytové zástavby. Celkem bylo svezeno dohromady 283 kg komunálního odpadu. Tento odpad následně pracovníci odborné firmy třídili na jednotlivé druhy odpadů.

Z celkového množství 283 kg původně svezeného komunálního odpadu byla konečná váha komunálního odpadu po vytřídění 94,6 kg. Nejvíce množství 47,6 kg měl stavební odpad, kde jedna popelnice obsahovala eternitovou krytinu. Následoval gastro odpad 10,88 kg, plasty 9,44 kg, sklo 6,64 kg, papír 5,16 kg, textil 4,56 kg, kovy 2,97 kg a další odpady v menší míře.

Všechny výše uvedené druhy odpadů můžete likvidovat s pomocí obce, a to prostřednictvím žlutých pytlů na plasty, modrých na papír a šedých na kovy. Tyto pytle si můžete vyzvednout na obci. K likvidaci skla můžete využít kontejnery na sběrných místech, kterých je v celém katastru obce 14. Textil můžete odevzdat do kontejnerů v Hejnově a v Holčovicích (centrum).
Výsledky analýzy budou použity ve zpracované odpadové studii.

Zdroj: Obec Holčovice