MSK | Moravskoslezský kraj i letos pokračuje ve snaze snížit množství zbytkového komunálního odpadu. Ve spolupráci se společností EKO-KOM putují v těchto dnech zdarma do domácností v Kravařích, Orlové, Dívčím Hradě, Frenštátu pod Radhoštěm a Rudné pod Pradědem celkem tři tisíce sad barevných tašek na třídění odpadů.

Foto: MSK

„Díky projektu obdržely domácnosti v desítkách obcí Moravskoslezského kraje už více než 30 tisíc trojdílných sad na třídění papíru, plastu, skla a dalších bezmála 10 tisíc samostatných tašek na třídění kovových obalů,“ uvedla radní Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš

Pět set třídílných sad zamíří také do Frenštátu pod Radhoštěm. „Letos jsme zvítězili v prestižní krajské soutěži O keramickou popelnici. Máme z toho velkou radost, ale zároveň je to pro nás signál, že v propagaci a vylepšování systému odpadového hospodářství nemůžeme polevit. Barevné tašky pro občany jsou skvělým nástrojem, jak se ve třídění ještě zlepšit,“ řekl starosta města Jan Rejman. Zájemci si budou moci sady zdarma vyzvednout na recepci městského úřadu, nebo v Technických službách.

Tašky jsou vyrobeny z odolného omyvatelného materiálu. Jejich barvy odpovídají barvám kontejnerů – žluté tašky jsou určeny na plasty, modré na papír, zelené na sklo a šedé na kovy. Pokud si lidé nejsou jistí, jak správně odpady třídit, stačí se podívat na jednotlivé tašky. Podobně jako na barevných kontejnerech jsou i na nich zobrazeny jednotlivé druhy plastů, papíru, skla a kovů, které je do nich patří.

Pořízení třídících sad je možné díky spolupráci kraje s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., v rámci projektu Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji.

„V rámci projektu získávají obce v kraji nové barevné kontejnery na separační stanoviště, v uplynulém roce díky tomu přibylo dalších 346 nádob. Aktuálně mají občané kraje k dispozici bezmála 30 tisíc barevných kontejnerů na veřejně dostupných stanovištích. A k tomu ještě přes 35 tisíc menších nádob na třídění odpadu přímo u svých domů,“ doplnila Martina Filipová, ředitelka oddělení regionálního provozu společnosti EKO-KOM.

Projekt se dlouhodobě zaměřuje také na osvětu v oblasti předcházení vzniku odpadů a odpovědného nakládání s jeho využitelnými složkami u nejmladší generace. V září obdrželo 2500 prvňáčků na základních školách v kraji uvítací balíčky s materiály, díky nimž se děti zábavnou formou naučí správně třídit odpady.

Osvěta se v letošním roce zaměřila také na zástupce obecních samospráv, pro které organizátoři připravili semináře s odbornými přednáškami o odpadové problematice. Šesti setkání se zúčastnilo více než 250 představitelů měst a obcí z Moravskoslezského kraje.

Zdroj: MSK