KRNOV | Do aklimatizační ohrady v Chomýži byli umístěni dva býci divokého tura. Jejich úkolem bude spásat území bývalého vojenského areálu, které je významným krajinným prvkem pod mimořádnou ochranou. Ta má zajistit, že zdejší chráněné rostliny a živočichové, například hvozdík pyšný, několik druhů orchidejí, bělopásek dvouřadý nebo čolek velký, budou uchováni pro budoucnost.

Foto: MěÚ Krnov

„V aklimatizační ohradě obehnané oplocením a elektrickým ohradníkem mají zvířata k dispozici napajedlo a dřevěný přístřešek. Do Vánoc by si tady měli zvyknout a pak je pustíme na větší pastvinu, kterou v současné době dokončujeme. V aklimatizační ohradě pratury pak vystřídají tři exmoorští ponyové, kteří k nám budou dovezeni z Milovic. Tím bude stádo kompletní,“ řekl Dušan Martiník z odboru investic a správy majetku.

„Kromě zřízení pastevního areálu s třemi pastvinami a aklimatizační ohradou dojde v průběhu realizace projektu k asanaci nevhodné vegetace, výsadbě dřevin, vytvoření tůní pro obojživelníky a výsevu kokrhele, který se používá na potlačení expanze třtiny. Souběžně probíhá vyklizení oblasti od zbytků vojenských objektů, stavební suti, pražců, kovů, drátů a odpadků. Následovat pak bude péče o výsadby a pastevní areál,“ uzavřel Dušan Martiník.

Foto: MěÚ Krnov

Foto: MěÚ Krnov

Foto: MěÚ Krnov

Zdroj: MěÚ Krnov