KRNOVSKO | Nejpozději do konce příštího roku bude území bývalé vojenské střelnice v Chomýži o rozloze 36,6 hektaru přeměněno na pastevní areál, který za 5,2 milionu korun bez DPH vybuduje firma. Stejná firma bude do roku 2033 pečovat o pětihlavé stádo. To městu Krnovu zapůjčí společnost Česká krajina. Desetiletá péče o tři exmoorské ponye a dva pratury bude stát 2,3 milionu korun bez DPH. 

Foto: ilustrační – Pixabay

V průběhu realizace projektu dojde k asanaci nevhodné vegetace, výsadbě dřevin, zřízení pastevního areálu pro velké kopytníky, vytvoření tůní pro obojživelníky a výsevu kokrhele, který se používá na potlačení expanze třtiny. Následovat bude péče o výsadby a údržba ohrady a péče o pastevní areál.

„Zhotoviteli v průběhu června předáme „staveniště“ a ten začne na ploše jednoho hektaru s výstavbou aklimatizační ohrady, v které zároveň zřídí napajedlo a vybuduje dřevěný přístřešek. Do měsíce od dokončení aklimatizační ohrady, do níž neprodleně umístíme zvířata, budou vybudovány dvě dílčí pastviny ze tří. Práce budou spočívat ve vysečení čtyřmetrového pásu, plošné úpravě území, asanaci nárostů a náletů dřevin a ohraničení elektrickým ohradníkem,“ popsal Dušan Martiník z odboru investic a správy majetku. Souběžně bude probíhat vyklizení oblasti od zbytků vojenských objektů, stavební suti, pražců, kovů, drátů a odpadků.

Území bývalé vojenské střelnice v Chomýži více než dvacet let podléhá jako významný krajinný prvek mimořádné ochraně, jejímž cílem je uchovat zdejší chráněné rostliny a živočichy. Mezi ně patří například hvozdík pyšný, několik druhů orchidejí, bělopásek dvouřadý nebo čolek velký. Do minulého roku se o část vzácné lokality starali nadšenci ze základních organizací ČSOP Slezské odrůdy a Levrekův ostrov, nyní přebírá iniciativu město Krnov, které vlastní většinu pozemků.

„Cílem projektu je zastavení degradace hodnotných společenstev a chráněných druhů vlivem samovolné sukcese a šířením invazivních a expanzivních druhů rostlin. To bude zajištěno především pastvou, která je ekonomicky výhodnější, než by tomu bylo při kosení či výřezech ploch,“ uzavřel Dušan Martiník.

Zdroj: MěÚ Krnov

top