Pracovníci AGEL Transfúzní služby v Bruntále připravili na 6. dubna 2023 tradiční velikonoční odběr, kdy dárci obdrželi pravou velikonoční nadílku v podobě velkého a voňavého mazance a roztomilou pomlázku.

Foto: AGEL Transfúzní služba

„Velikonoční odběr je velmi oblíbenou a již tradiční akcí, kterou dárci ve velké míře vyhledávají. Dnes tak díky dárcům ze Šumperka a Bruntálu vzrostly zásoby pro krevní banky a nemocnice o 25 plných krví a 47 krevních plazem. Přivítali jsme zároveň 2 nové dárce krve. Vybrali jsme typické symboly Velikonoc, které potěšily všechny dárce,“ uvedla Marcela Kučerková, referent marketingu Transfúzní služby.

„Nyní potřebujeme hlavně dárce s krevní skupinou 0 +, 0 – a všechny dárce s mínusovým Rh faktorem. Získat dárce právě s tímto negativním Rh faktorem je dlouhodobý problém, protože je tento faktor v populaci zastoupen jen přibližně z 15 %. Dárce s jinou krevní skupinou nebo pozitivním Rh faktorem ale rozhodně neodmítneme,“ vysvětluje MUDr. Naděžda Petřičová, vedoucí lékařka Transfúzní služby Bruntál s tím, že dárci s krevní skupinou AB se mohou setkat s tím, že jsou vyzvání k darování krevní plazmy. „Pokud se stane, že je krve konkrétní krevní skupiny dostatek, prosíme dárce, aby přišli darovat krevní plazmu. V povědomí veřejnosti je plazma vnímána stále jako druhořadá tekutina. To ale vůbec není pravda. Krevní plazma je stejně důležitá jako krev. Bez ní bychom neměli léčiva pro hemofiliky, pro pacienty s poruchami imunity, masti na popáleniny a další,“ připomíná vedoucí lékařka.

AGEL Transfúzní služba i nadále hledá nové dárce krve a plazmy. Dárcem se může stát každý zdravý občan České republiky ve věku 18 až 60 let, jehož hmotnost převyšuje 50 kilogramů. Kromě dárcovství krve a plazmy je možná v AGEL Transfúzní službě v Bruntále registrace do Českého národního registru dárců dřeně. Stačí se objednat na tel.: 800 300 900, nebo přes objednávkový systém.

Foto: AGEL Transfúzní služba

Foto: AGEL Transfúzní služba

Foto: AGEL Transfúzní služba

Foto: AGEL Transfúzní služba