ČR | Celorepublikovým problémem současné doby je nedostatek krve a vhodných dárců. S tímto problémem se aktuálně potýká také AGEL Transfúzní služba a.s. v Bruntále. A protože pomáhat není policistům cizí, rozhodli se pomoci zapojením se do dárcovství krve.

 

Foto: Policie ČR

Navzdory nepříznivé epidemiologické situaci a komplikovanějším podmínkám, kdy je nutno dodržovat veškerá nařízení a přesně stanovené časy odběru, se v průběhu pátečního dopoledne 26. listopadu 2021 na AGEL Transfúzní službu a.s. v Bruntále dostavilo čtyřicet policistů a policistek z celého územního odboru Bruntál. 

Na dobrovolném dárcovství krve se podíleli nejen policisté z řad letitých dárců, pro které je darování krve již pravidelnou záležitostí, ale také 22 prvodárců. Policisté, jenž se do dobrovolného dárcovství krve aktivně zapojili, podpořili dobrou věc a zároveň jejich počin může motivovat i ostatní, kteří prozatím s dárcovstvím krve otáleli. 

Všem poté patřilo poděkování Václava Kokeše, předsedy představenstva AGEL Transfúzní služby a.s., který se celé akce účastnil. 

Foto: Policie ČR