KRNOV | Město Krnov v polovině srpna zprovozní on-line službu WebCall, která klientům umožní se elektronicky objednat na konkrétní den a čas k přednostnímu vyřízení záležitosti v agendách, které poskytuje odbor správní – oddělení matriky, občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel, a také odbor dopravy a silničního hospodářství – oddělení evidence vozidel a řidičských průkazů. Odbor správní navíc rozšíří úřední hodiny.

Foto: ilustrační – Pixabay

Město Krnov v polovině srpna zprovozní on-line službu WebCall, která klientům umožní se elektronicky objednat na konkrétní den a čas k přednostnímu vyřízení záležitosti v agendách, které poskytuje odbor správní – oddělení matriky, občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel, a také odbor dopravy a silničního hospodářství – oddělení evidence vozidel a řidičských průkazů. Odbor správní navíc rozšíří úřední hodiny.

„Objednávat on-line se lidé mohou začít od 14. srpna, a to na termíny od 4. září. Cílem služby je zvýšení komfortu pro klienty městského úřadu a snížení doby strávené čekáním na odbavení na přepážkách. Termín půjde zamluvit až na dva měsíce dopředu ve vybraném dni a hodině. Systém bude zároveň poskytovat uživatelům informace o stavu odbavování klientů na jednotlivých agendách,“ uvedla vedoucí odboru správního Aneta Válková.

On-line rezervační formulář klienti najdou na webu města krnov.cz na hlavní straně v pravém sloupečku pod názvem On-line objednávání. Ve formuláři bude třeba vybrat požadovanou činnost, den a některý z volných časů, uvést jméno a příjmení a pro zpětnou vazbu e-mailovou adresu. Program klientovi přidělí ověřovací kód a nabídne informace k vytištění anebo zaslání e-mailem. „V den rezervace se pak klient dostaví podle pokynů v aplikaci na úřad, na dotykovém terminálu zvolí možnost „Klienti objednaní z internetu – WebCall“ a zadá kód, který mu byl přidělen při objednávce. Terminál mu vydá lístek s pořadovým číslem a systém ho vyvolá,“ popsala postup Aneta Válková.

Další novinkou, s kterou odbor správní přichází, je rozšíření úředních hodin. Od 1. září budou pracovníci oddělení matriky, občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel klientům k dispozici i v úterý a ve čtvrtek od 8. do 12. hodin.