KRNOV | Ani na třetí pokus se městu nepodařilo najít firmu, která by zrealizovala zakázku „Řešení okolí Koncertní síně sv. Ducha“. Na výzvu opět nereagovala žádná firma a radní byli nuceni zakázku zrušit.

Foto: MěÚ Krnov

Úprava okolí koncertní síně zahrnuje vybudování chodníků a zpevněných ploch, obnovu části hradeb, úseku středověkého valounového chodníku i sanaci historické klenby nad bývalým náhonem, výsadbu zeleně a také rozmístění laviček a dalšího městského mobiliáře, včetně veřejného osvětlení.

Aby devět milionů korun, které byly na akci alokovány v rozpočtu města, neležely ladem, schválili zastupitelé jejich přesun do oprav chodníků, které jsou již projekčně připraveny. Jde například o chodníky v ulicích Revoluční a Zukalově, ve vnitrobloku Seifertova – Jiráskova nebo na SPC.

Zdroj: MěÚ Krnov