KARLOVICE (FOTO) | Na Bruntálsku se budují protipovodňová opatření. U Karlovic vzniká nejvyšší sypaná hráz suché nádrže Jelení, která má před povodněmi ochránit tamní obec, ale i Širokou Nivu a Nové Heřminovy. Stavba vyjde na 150 milionů korun a má být dokončena v polovině roku 2019.

Foto: STA Bruntálsko

U Karlovic na Vrbensku probíhá výstavba nejvyšší sypané hráze suché nádrže Jelení, která je součástí protipovodňových opatření realizovaných na horním toku řeky Opavy. Ta má ochránit Karlovice proti povodním a přispívá k ochraně Široké Nivy a Nových Heřminov.

„Obec byla se stavbou seznámena několik let před realizací stavby Povodím Odry a zastupitelstvo obce vyslovilo souhlas s realizací. Stavba má ochránit obyvatele a jejich rodinné domy před povodní. Je jedním z několika opatření, která realizuje Povodí Odry. Domnívám se, že ochrana obyvatelstva by měla být pro všechny nejvyšší prioritou,“ řekla starostka Karlovic Jana Helekalová.

Suchá nádrž Jelení svým účinkem přispívá jak k tlumení regionálních povodní, tak i přívalových srážek. Nádrž doplňuje klíčový prvek souboru opatření, kterým je nádrž Nové Heřminovy. „Koncepčně byl neškodný odtok z nádrže stanoven podle kapacity Kobylího potoka přes obec Karlovice s přírůstkem o velké vody z Adamovského potoka. Po ukončení výstavby nádrže bude „Karlovický uzel” završen doplněním o revitalizaci mezi nádrží a horním koncem úpravy koryta Kobylího potoka nad Karlovicemi. Retenční prostor nádrže taktéž omezí odnos splavenin a účinně utlumí lokální přívalové srážky,“ informovala tisková mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Stavba vyjde na 150 milionů korun

V rámci stavby je zrealizována přeložka silnice II/495 z údolní trasy do pravého svahu údolí, hráz nádrže (výška 16 metrů), se sdruženým objektem zahrnujícím spodní výpusti a bezpečnostní přelivy. Více si můžete přečíst zde!

Stavba také obsahuje vybudování nového odpadního koryta od sdruženého objektu po napojení na původní trasu toku, revitalizaci toku a plochy v prostoru zátopy nádrže, zřízení obslužných komunikací pro potřeby provozu nádrže, vybudování nouzového přelivu v pravém zavázání hráze, a doplnění měření pro technicko-bezpečnostní dohled nad nádrží.

„Napájení měřících zařízení bude zajištěno přípojkou NN, z inženýrských sítí bude dále vybudována přeložka optického kabelu, procházející údolím. V konci vzdutí nádrže bude zřízen záchytný systém pro eliminaci vniku dřevní hmoty do nádrže během povodní. Stavba bude doplněna o vegetační doprovod,“ dodala Vlčková.

Výstavba sypané hráze by měla být zcela dokončena v polovině roku 2019. Finanční náklady na až 16metrovou vysokou hráz, která bude zaplacena z dotace Ministerstva zemědělství ČR „Prevence před povodněmi III“, se předpokládají ve výši 150 milionů korun. „Stavbu realizuje sdružení firem OHL ŽS a.s., Metrostav a.s. a POHL CZ a.s. Stavební práce započaly v březnu 2017 přípravou terénu staveniště včetně odstraňování dřevní hmoty,“ uzavřela mluvčí Povodí Odry Vlčková.