KRNOV | U Kofola Music Clubu v Kostelci by měl v budoucnu vzniknout vícegenerační veřejný prostor s malým náměstíčkem, parkovacími místy, venkovní restaurací a parkem s letní scénou. Sloužit by měl nejen návštěvníkům klubu, ale také nájemníkům bytů v nově vybudovaném komunitním domě pro seniory, žákům soukromé školy a hlavně obyvatelům této části města, a to k setkávání i trávení volného času.

Vyplývá to z urbanistické studie, kterou pro město Krnov zpracoval kolektiv autorů pod vedením architekta Marka Juránka. „Naším cílem bylo stanovení koncepce úprav veřejného prostranství, vymezeného ulicí Bruntálskou, areálem Kofola Music Clubu, objektem bývalého autosalonu a zahradou obytného domu,“ uvádí Marek Juránek.

Ten se společně s kolegy ve studii snažil najít řešení problémů, s nimiž se lokalita potýká. Patří k nim například nekvalitní zázemí všech objektů určených ke komerčnímu provozu, nedostatečná kapacita parkovacích míst, nefunkční a nevzhledná opěrná zídka podél Bruntálské ulice nebo dezolátní stav zpevněných ploch, drobných staveb a mobiliáře.

„Jedním z hlavních požadavků bylo vyřešit parkovací místa v areálu. Tyto parkingy se neřešily pouze pro Kofola Music Club, ale také pro přilehlý objekt k pronájmu. Vyřešili jsme to zachováním stávajícího parkoviště, které jsme zapustili téměř na úroveň hlavní komunikace. Byl vytvořen rondel, tedy jisté odpočívadlo, které je možné projet automobilem nebo taxislužbou bez složité manipulace s vozidlem. Samotné parkoviště je od hlavní ulice odcloněno akustickou zdí a zastřešením. Je zde vytvořeno 18 parkovacích míst a je možné, aby zde parkoval i autobus,“ popisuje Marek Juránek.

Požadavky na lokalitu, které architekti zapracovali do studie, vycházely nejen z potřeb nájemců a vlastníků okolních nemovitostí, ale také z ankety, která se vloni na podzim uskutečnila mezi návštěvníky klubu a občany Kostelce.

„Ankety se zúčastnilo 162 osob, které poskytly informace o tom, jaké prvky by v prostoru před klubem neměly chybět. Jako priority respondenti určili umístění odpadkových košů a laviček, vybudování prostranství pro konání drobných koncertů, promítání nebo představení v letních měsících, zajištění dostatečného počtu parkovacích míst nebo vybudování dětského hřiště a zázemí pro cyklisty,“ říká Kristýna Kutálková z odboru strategického rozvoje s tím, že výsledky ankety byly analyzovány a diskutovány s městským architektem a následně aplikovány do studie.

Důležitou součástí urbanistické studie je také návrh na zásadní rekonstrukci objektu hudebního klubu, která by měla vyřešit dispoziční a provozní vazby a umožnit využití jeho prostor i mimo koncertní sezonu. „Nedostatečné zázemí pro kapely je vyřešeno přístavbou, která propojuje vnitřní sál s letní scénou, situovanou směrem k ulici Úvoz. Je zde vytvořeno také zázemí pro veřejnost ve formě veřejných toalet a zázemí pro cyklisty,“ upřesňuje Marek Juránek.

Urbanistická studie se nyní stane podkladem pro výběr projektanta a zpracování projektové dokumentace. K tomu by mělo dojít v nejbližších měsících. „Projekt nebude zahrnovat přístavbu Kofola Music Clubu. Ta je předmětem architektonické studie, kterou v současné době zpracovává architekt Marek Juránek,“ uzavírá vedoucí odboru veřejných zakázek Klára Hazuchová.

Zdroj: MěÚ Krnov