KRNOV | Vytýčením sítí začala mezi ulicemi Pod Ježníkem a Starou Ježnickou stavba vícegeneračního hřiště. Jeho součástí budou herní prvky pro děti, posilovací stroje pro dospělé, dřevěný altán, lavičky a menší hrací travnatá plocha. Stavbu za 1,3 milionu korun realizuje firma AF Stav Krnov, hotovo bude do konce listopadu.

Foto: ilustrační Pixabay

„Po vytýčení sítí budou následovat terénní úpravy menšího charakteru. Aby nedošlo k poškození komunikace a chodníků v ulici Pod Ježníkem, bude příjezd stavební techniky po celou dobu výstavby hřiště zajištěn po ulici Staré Ježnické. Ta má ale také svá úskalí. Je to především složitost terénu a blízkost stromů, což si ale zhotovitel uvědomuje a pohyb techniky této skutečnosti přizpůsobí,“ uvedla vedoucí odboru veřejných zakázek Klára Hazuchová.

Hřiště vzniká v lokalitě zástavby rodinnými domy, z nichž většina byla postavena po roce 2000. Stavebníci tehdy byli informováni, že na jedné z parcel v budoucnu bude hrací plocha pro jejich děti. Tento závazek městu připomnělo počátkem roku 2015 dvaaosmdesát občanů, kteří se podepsali pod petici za výstavbu dětského a sportovního hřiště. Reakcí bylo zahájení projektové přípravy multifunkčního hřiště s hrací plochou 17 krát 35 metrů a in-line okruhu za odhadem 4,5 milionu korun. Proti takto velké investici a charakteru hřiště se ale ohradili jak členové komise pro architekturu a urbanismus, tak obyvatelé z okolí plánovaného hřiště.

Komise projektu vytkla především to, že tak velké hřiště do klidové lokality nepatří a jeho využití bude podstatně menší, než kdyby se nacházelo u sportovních nebo školských zařízení v centru města. V oblasti Ježníku by podle ní mělo být více turistické, než sportovní infrastruktury.

Podobný názor vyjádřilo více než 400 občanů, kteří se v první polovině loňského roku podepsali pod petici s požadavkem pozastavení přípravy investiční akce Multifunkční hřiště Ježník. „Navrhujeme přehodnotit a upravit rozsah připravované výstavby, aby vyhovovalo majoritně provozovaným aktivitám – vycházkám, cykloturistice, běhu a věnčení psů. Původní odhad nákladů 4,5 milionu korun je pro danou lokalitu nepřiměřený a navrhujeme investici upravit pouze na herní prvky pro děti do 14 let, posilovací prvky pro dospělé a odpočinkové lavičky. Stavbu hrací plochy (regulérního sportovního hřiště s umělým osvětlením) a inline okruhu bychom doporučovali realizovat v hustěji obydlených lokalitách, kde naleznou větší využití,“ uvedli v petici.

V reakci na to zastupitelé uložili odboru veřejných zakázek připravit variantní řešení, které jim bylo předloženo v září minulého roku. Ve variantě A se jednalo o víceúčelové hřiště 17 krát 35 metrů doplněné skladem příslušenství, herními prvky pro děti, posilovacími stroji a mobiliářem, varianta B představovala zatravněnou plochu ke hře o rozměrech 8 krát 14 metrů a v jejím sousedství rozmístěné herní prvky pro děti, posilovací stroje, altán a mobiliář. Zastupitelé se nakonec téměř jednomyslně shodli na variantě B.

Zdroj: MěÚ Krnov