KRNOV | Příští týden budou zahájeny práce na úpravě zahrady u domova pro seniory v Rooseveltově ulici. Do konce listopadu v ní bude vybudována odpočinková zóna, kterou budou tvořit dva altány, mobiliář nebo stanoviště s cvičebními stroji. Dojde také na sadové úpravy, zahrnující založení záhonu trvalek, výsadbu stromů a keřů a odstranění nevhodných dřevin. Akci za 900 tisíc korun realizuje město v rámci participativního rozpočtu, v němž letos zvítězil projekt „Barevná zahrada v domově pro seniory“, který předložila paní Dagmar Remešová. Stavbu podle projektu opavského architekta Petra Košárka provede firma Grispa.

Zdroj: MěÚ Krnov

Upravovaná plocha se nachází vlevo od domu s pečovatelskou službou, kterou využívají jak klienti domova pro seniory, tak obyvatelé sousedního domu. „Protože bude potřeba stávající chodníky v některých místech předláždit a zároveň vybudovat i nové, stavební činnost začne přípravnými bouracími pracemi a zhutněním zemní pláně. Na chodníky bude použita betonová dlažba, kolem cvičebních stanovišť bude mlatová plocha,“ uvedl Karel Klímek z odboru veřejných zakázek. Jelikož práce se neobejdou bez stavební techniky, musejí obyvatelé okolních domů počítat s jejím pohybem a zvýšeným hlukem.

Několik týdnů nepohodlí určitě vykompenzuje hotové dílo, které obyvatelům areálu kromě rotopedu a stroje na posilování rukou nabídne také dva altány – zastřešené pergoly s pevně zabudovanými lavicemi a stolem, zahradní kuželky nebo lavičky s vyvýšenou konstrukcí, z kterých se bude seniorům lépe vstávat.

Po dokončení stavebních prací prostor čekají sadové úpravy. Budou odstraněny dřeviny, které mají malou perspektivu dalšího růstu, nebo nejsou žádoucí s ohledem na cílovou kompozici. Jde o čtyři cypřiše, dva náletové bezy, tři kleče, jednu azalku a dva metry čtvereční živého plotu. Dále bude proveden prořez stromů a dosadba 150 keřů a pěti vzrostlých alejových javorů. „Na jedné z dosud travnatých ploch pak bude založen záhon trvalek, které budou průběžně kvést po celé vegetační období,“ doplnila Petra Mužíková z odboru životního prostředí.

Do letošního participativního rozpočtu město vložilo jeden milion korun. O něj bojovalo celkem pět projektů, které podali obyvatelé Krnova. O vítězi rozhodlo veřejné hlasování. Kromě zahrady u domova pro seniory se o přízeň ucházel bikepark, workoutové hřiště pod Ježníkem, vznik sportovního hřiště ve stejné lokalitě a doplnění veřejného osvětlení u dětského hřiště a spojovacího chodníku podél ulice Budovatelů.

Zdroj: MěÚ Krnov