MSK | Ve středu krátce po třinácté hodině objevila hlídka strážníků v lese ve Staré Bělé matku s tříměsíčním dítětem, která tam pod stanem společně se svým dítětem a ostatními osobami bez přístřeší pobývala již delší čas. 

Foto: Pixabay

V rámci výkonu služby ve Staré Bělé si ve sváteční odpoledne hlídka strážníků všimla z lesa vycházejícího kouře. Strážníci se proto rozhodli situaci na místě prověřit.

Při příchodu na místo vzdálené od hlavní silnice zhruba 150 metrů strážníci objevili v lese nejen otevřené ohniště, ale i dva stany. V blízkosti těchto stanů se nacházely čtyři dospělé osoby a dále dětský kočárek. V tom pak strážníci objevili teprve tříměsíční miminko.

Následnou kontrolou osob bylo zjištěno, že jedna z těchto osob je i matkou dítěte. Třiceti čtyř letá matka dítěte strážníkům uvedla, že dítě porodila na Slovensku. Poté, co se i s dítětem vrátila před několika týdny zpět do České republiky, neměla kde bydlet. Proto tuto situaci vyřešila bydlením ve stanu v lese.

Strážníci na místě zjistili, že tříměsíční kojenec nejeví známky zanedbané péče, týrání či nemoci. Matka dítěte hlídce dále sdělila, že své dítě pravidelně umývá u své matky.

Vzhledem k okolnostem případu byla na místo přizvána pracovnice OSPOD. Ta na místě rozhodla o převozu dítěte k babičce. 

Celou věcí se bude dále zabývat příslušný Orgán sociálně-právní ochrany dítěte. 

Zdroj: Městská policie Ostrava

top