DÍVČÍ HRAD | Slova známé koledy zněla dnes v sobotu 4. ledna 2020 Dívčím Hradem, kde pro Tříkrálovou sbírku Charity ČR obcházeli obec místní děti.

 

 

Cílem sbírky je šířit radost a boží požehnání a vykoledovat prostředky, které pomohou lidem, kteří se ocitli v situaci, kterou sami nedokáží vyřešit a rozvoj charitních služeb.

Sbírka přináší mnoho osobních setkání koledníků a dárců, kteří i během krátké chvíle mohou zažít pocit vzájemnosti, solidarity a radosti, právě to je největším posláním sbírky. Setkávání lidí, napříč generacemi, zapojení se do řetězu lidské solidarity.

Jak poznáte koledníka Tříkrálové sbírky?

Tříkrálové sbírky jsou dobrovolníci, kteří investují svůj čas a nasazení pro dobrou věc. Koledníka Tříkrálové sbírky poznáte podle kasičky, na které je logo Charity Česká republika. Kasička je zapečetěna, na pečeti je razítko příslušného obecního, městského úřadu. Vedoucí skupinky má u sebe průkazku koledníka, která ho pověřuje ke koledování, na průkazce jsou podpisy odpovědných osob, případně i razítko diecézní Charity. Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může taktéž vyžádat.

top