DÍVČÍ HRAD | My tři králové jdeme k vám…“ Slova známé koledy zněla dnes v sobotu 6. ledna 2018 Dívčím Hradem, kde pro Tříkrálovou sbírku Charity Krnov obcházeli obec místní děti. 

Foto: Zdenka Spurná

Tříkrálová sbírka, která má v Česku už dlouholetou tradici, nám umožňuje projevit solidaritu s těmi, kteří mají různé životní těžkosti. Charita Krnov do Tříkrálové sbírky, která probíhat v těchto dnech až do 14. ledna 2018 zapečetila 100 kusů pokladniček ve 22 obcích a městech.

Koledníci nevybírají jen peníze, ale také přinášejí svým zpěvem radost, rozdávají drobné dárky a na dveře těm, kdo si to přejí, píší požehnání K+M+B, což mohou být iniciály tří králů Kašpara, Baltazara a Melichara, ale také první písmena latinského výrazu Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu.

Vybrané peníze pak slouží k rozvoji charitních služeb, pomoci lidem bez domova, těžce nemocným, lidem v nepříznivé sociální situaci a také k nákupu kompenzačních pomůcek.