BRUNTÁL | Řadu nezbytných hygienicko-epidemiologických opatření musela v čase koronavirové epidemie realizovat Transfuzní služba AGEL v Podhorské nemocnici v Bruntále. Náročné období zde ale úspěšně zvládli a příjem dárců krve a plazmy se vrací, s drobnými změnami, do starého zavedeného režimu. Na odběry mohou chodit pravidelní i noví dárci krve.

Foto: Podhorská nemocnice

„Transfuzní služba najíždí na běžný režim,“ potvrzuje MUDr. Naděžda Petřičová, vedoucí lékařka odběrové stanice Transfuzní služby Bruntál. Odběry dárců krve zde probíhají každý pátek od 6.00 od 10.00 hodin, transfuzní služba ale přidává i termíny navíc, dle aktuální potřeby. A proto lékařka doporučuje sledovat internetové stránky transfuzní stanice. Pro dárce plasmy jsou k dispozici všechny pracovní dny, kromě pátku. „Samozřejmě je třeba dodržovat přísná opatření. Je určitě lepší se objednat předem, protože se snažíme o to, aby se nám dárci na ambulanci neshromažďovali. Zatím funguje objednání telefonicky, ale brzy bude v provozu nový elektronický objednávkový systém,“ konstatuje lékařka Petřičová.

Dobrou zprávou je, že odběrové středisko Transfuzní služby v Bruntále přijímá také prvodárce. Opět je ideální se předem telefonicky objednat na bezplatné lince 800 300 900 nebo na čísle 724 612 667.

I nadále platí, že stejně jako před pandemií, je dlouhodobě největší poptávka po krevních skupinách Rh negativních. Je to dáno skutečností, že tito lidé se vzácnou krevní skupinou Rh negativní mají obecně nižší procentuální zastoupení v populaci.

„Nadále jsme schopni zásobovat v plné míře transfuzními přípravky zdravotnická zařízení dle jejich požadavků a cílit na pozvolný návrat k normálnímu provozu. Je třeba říci, že tento úkol bychom nebyli schopni plnit bez naší kvalitní základny velice odpovědných dárců a jejich ochoty a odvahy darovat to nejcennější i v tak vypjaté a složité době,“ ubezpečil Ing. Václav Kokeš, předseda představenstva Transfuzní služby AGEL Šumperk, která je odběrovým a zpracovatelským centrem a pravidelně sváží plnou krev a plazmu ze svých odběrových středisek, tedy i z Bruntálu.

Zdroj: Podhorská nemocnice