BRUNTÁL | Podhorská nemocnice reaguje na zmírnění mimořádných opatření Ministerstvem zdravotnictví a postupně obnovuje provoz ve všech ambulancích. Od pondělí 20. dubna jsou pacienti přijímáni také k plánovaným hospitalizacím. Lůžková i ambulantní zdravotní péče je i nadále poskytována za přísných protiepidemických opatření.

Foto: Podhorská nemocnice

Svůj provoz tento týden obnovují všechny ambulance. „V prvním kroku telefonicky kontaktujeme všechny pacienty, kteří měli být vyšetřeni v posledních týdnech i ty, kteří mají návštěvu naplánovanou na následující dny. Individuálně se vyhodnotí zdravotní stav každého pacienta a domluví termín návštěvy u lékaře. Může se stát, že nám někteří klienti na sebe nezanechali telefonický kontakt, v tomto případě prosíme, aby se lidé do ordinace, kde je čeká vyšetření, ozvali sami,“ uvádí předseda představenstva Podhorské nemocnice RNDr. Jaromír Soušek, Ph.D.

Provoz ambulancí i poskytování lůžkové péče bude probíhat za přísných protiepidemických opatření, které definovalo Ministerstvo zdravotnictví. „Pacienti budou objednáváni na konkrétní čas tak, aby se v čekárně nesešly více než tři osoby současně a vzdálenost mezi nimi byla minimálně dva metry. I nadále budou používat jak pacienti, tak zaměstnanci ochranné pracovní pomůcky, prostory se budou častěji desinfikovat a v případě předepisování léků volíme přednostně formu elektronického zaslání e-receptu,“ vyjmenovává některá z opatření ředitel Soušek.

Od tohoto týdne jsou pacienti v Podhorské nemocnici opět přijímáni také k hospitalizaci. Opět platí, že zdravotní stav každého pacienta bude lékařem posouzen individuálně tak, aby k zákroku byli na nejbližší termíny přednostně objednáni lidé s akutními a závažnějšími potížemi. „K zákroku musí mít pacient vyřízené předoperační vyšetření od svého praktického lékaře. S dokumenty k nám bude objednán ke konzultaci do anesteziologické ambulance na den před zákrokem,“ popisuje RNDr. Jaromír Soušek, Ph.D.

Nutnost provedení komplementárních vyšetření (laboratorní, radiodiagnostická apod.), na které byli pacienti odesláni ještě před vypuknutím epidemie, budou muset lidé opět konzultovat s lékařem, který je na vyšetření poslal. „Předoperační vyšetření má bohužel omezenou platnost. Bude tedy nutné, aby si naši pacienti u svého praktického lékaře zajistili aktuální formát. Samozřejmě jsme připraveni toto zajistit i v naší nemocnici, včetně laboratorních a ostatních vyšetření. Stačí se obrátit na danou ambulanci nebo oddělení,“ uzavřel RNDr. Jaromír Soušek, Ph.D.

Zdroj: Podhorská nemocnice