MSK | Bezpečnostní rada Moravskoslezského kraje v pondělí 2. března 2020 jednala o situaci ohledně koronaviru. Je nutné, aby byl na možnou nákazu koronavirem kraj připravený. Stejně důležité je zbytečně nevyvolávat paniku. V součinnosti s Krajskou hygienickou stanicí MSK se sídlem v Ostravě a krajskými složkami Integrovaného záchranného systému vydal Moravskoslezský kraj doporučení, jak mají občané i organizace v kraji postupovat.

„Situaci kolem šíření koronaviru COVID-19 samozřejmě aktivně sledujeme a jsme ve velmi úzkém kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje. Virus už se dostal do Česka, je pravděpodobné, že se objeví i v Moravskoslezském kraji. Bude důležité přijmout veškerá možná opatření, aby se šíření viru co nejvíce minimalizovalo. Dnes se sešla Bezpečnostní rada Moravskoslezského kraje, na které jsme společně s Krajskou hygienickou stanicí, se zástupci města Ostravy a představiteli všech složek Integrovaného záchranného systému určili konkrétní opatření,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Dodal, že dnes (2. 3.) krajští radní schválili, že v krajském rozpočtu vyčlení 10 milionů korun, které budou k dispozici pro operativní řešení situace a na ochranu občanů před nákazou.

„Žádáme všechny občany, kteří navštívili rizikové oblasti, aby o své cestě telefonicky z domova informovali krajské hygieniky. Krajská hygienická stanice zřídila speciální non-stop infolinku, na kterou se mohou občané kdykoliv obrátit. Odborníci jim poradí, jak postupovat ať už při návratu z míst, kde se koronavirus objevil, nebo i v případě podezření na nákazu,“ oznámil hejtman kraje Ivo Vondrák. Upřesnil, že lidé mohou volat na čísla 595 138 118, 595 138 119 a 595 138 147, je možné také využít linku 112 (od 3.3.), která je propojená přímo s epidemiology.

Na tyto linky se mají obracet i všechny veřejné organizace a obce, které od Bezpečnostní rady kraje dostaly instrukce, že je bezpodmínečně nutné být s Krajskou hygienickou stanicí v úzkém kontaktu a vždy postupovat podle jejích pokynů.

Moravskoslezský kraj vyhlásil zákaz návštěv v nemocnicích, domovech seniorů i ostatních sociálních zařízeních, které zřizuje. Jde o opatření, které má chránit nejen hospitalizované pacienty, klienty domovů, ale i jejich zaměstnance a zdravotníky. „Zákaz návštěv se netýká dětských oddělení v nemocnicích. Tam platí pouze omezení, dítě může jeden z rodičů navštívit,“ vysvětlil hejtman kraje Ivo Vondrák a dodal, že Bezpečnostní rada kraje zákaz návštěv důrazně doporučila i zřizovatelům ostatních zařízení.

Pokyny obdrželi také ředitelé všech škol v regionu. Dostali doporučení evidovat žáky, kteří pobývali v oblastech označovaných za ohniska nákazy. „Tyto děti by měly zůstat na doporučované dva týdny doma. Některé školy mají bohužel naplánované lyžařské výcviky v Itálii. Je jistě v zájmu nejen škol, ale také rodičů zbytečně neriskovat zdraví dětí a zájezdy zrušit. Ostatně cesty do rizikových oblastí nedoporučujeme nikomu,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák.

Všechna zdravotnická zařízení v regionu mají od Krajské hygienické stanice přesné instrukce, jak v případě podezření na nákazu reagovat a jak přesně postupovat. Na všech příjmových ambulancích krajských nemocnic byl navýšen počet osobních ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků. Zdravotníci byli proškoleni, jak v případě podezření na nákazu koronavirem jednat.

„V Moravskoslezském kraji mají tři nemocnice infekční oddělení, všechna byla uvedena do stavu zvýšené pohotovosti. Tato oddělení jsou v Nemocnici s poliklinikou Havířov, ve Slezské nemocnici v Opavě a ve Fakultní nemocnici v Ostravě. Celkově mají k dispozici 146 infekčních lůžek. V Opavě jich je padesát, dvacet je v provozu v Havířově, kde mají dalších dvacet lůžek rezervních. Fakultní nemocnice Ostrava pak na infekčním oddělení disponuje 56 lůžky,“ vypočítal hejtman kraje Ivo Vondrák.

Odebrané vzorky se původně testovaly pouze v Praze, což výrazně prodlužovalo dobu, než se lékař i pacient dozvěděli, zda je podezření odůvodněné. Celý proces trval v průměru 24 hodin. Na základě dohody kraje s Ministerstvem zdravotnictví jsou nově odebrané vzorky posuzovány také ve Zdravotním ústavu se sídlem Ostravě, jejich vyhodnocení trvá 4 až 6 hodin.

„Určitě je na místě lidem připomínat, že je důležité, aby se sami snažili předejít možné nákaze. Rozhodně nechceme šířit paniku, ale není od věci, aby se lidé zaměřili na hygienu, používali dezinfekční gely a vyhýbali se kontaktu s lidmi, kteří jsou nemocní. Bezpečnostní rada také doporučila zrušit konání veřejných akcí, na kterých se má sejít nad 500 lidí,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák a dodal, že zvýšená hygienická opatření už byla zavedena i na krajském úřadě.

„Rozšířili jsme pravidelný úklid, virucidními dezinfekčními prostředky jsou pravidelně čištěny podlahy, kliky na dveřích a sedačky na chodbách. Od minulého týdne jsou na recepci, v podatelně, pokladně a v jídelně dezinfekční prostředky na ruce. V nejbližších dnech budou dezinfekce k dispozici také na sekretariátech a na chodbách krajského úřadu,“ řekl ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza a doplnil, že dalším důležitým opatřením jsou takzvané home office pro některé zaměstnance úřadu. „Se zaměstnanci, kteří se vrátili z rizikové oblasti výskytu koronaviru, jsme se domluvili, že si práci vezmou domů a po dobu dvou týdnů raději na úřad nebudou chodit. Je to preventivní opatření, které vychází z doporučení Krajské hygienické stanice. Takto na dálku bude pracovat 11 zaměstnanců. Je to oboustranně výhodné opatření, kterým chceme chránit více než 600 ostatních pracovníků úřadu,“ řekl ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza.

Zdroj: MSK

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.