ČR | Jak zajistit, aby na úřadě při komunikaci se sluchově postiženými nedocházelo k nedorozumění, nepochopení či zkreslení informací? Umožňuje to bezplatná služba Tichá linka provozovaná obecně prospěšnou společností Tichý svět. Komunikace neslyšícího klienta je díky ní snazší a efektivnější. Ukazují to zkušenosti z pracovišť České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a Úřadu práce ČR (ÚP ČR).

Foto: ilustrační Pixabay

„Jako organizace, která již řadu let pomáhá neslyšícím, jsme velice rádi, že se velké úřady jako ČSSZ a ÚP ČR přidaly k dalším institucím po celé republice, které již Tichou linku používají a komunikaci bez bariér umožňují. ČSSZ a ÚP ČR tak následují trend společenské odpovědnosti a přístupu k lidem nejen se sluchovým postižením,” říká vedoucí sociálních služeb v Tichém světě Olga Blahovcová. Podle ní si neslyšící klienti nyní mají možnost vybrat mezi fyzickým a online tlumočením a na jednání na úřadech si tak nutně nemusí zajišťovat doprovod tlumočníka, kterého je potřeba objednat s časovým předstihem, protože čekací doba se podle lokality pohybuje často i v řádu týdnů. Tlumočení zajišťují profesionální certifikovaní tlumočnici, což zaručuje odbornost překladu, a i sám neslyšící si může předem provést rezervaci „online tlumočníka“ Tiché linky .

„Již více než půl roku mohou klienti se sluchovým postižením na všech pracovištích ČSSZ využívat služby Tiché linky. Aby byl přístup k poradenství skutečně bez bariér, vybavili jsme všechna naše pracoviště tablety, pomocí kterých se spojíme s kvalifikovaným tlumočníkem znakového jazyka či přepisovatelem mluvené řeči organizace Tichý svět. Ten zajistí online tlumočení nebo online přepis poskytovaných informací,“ shrnuje fungování služby zastupující ústřední ředitel ČSSZ František Boháček a doplňuje: „Neslyšící klienti na jednání ohledně svých záležitostí týkajících se nejčastěji důchodu nebo nemocenských dávek tak mohou přijít i bez tlumočníka. Postačí, když při příchodu sdělí, že mají zájem o online tlumočení či přepis. Spojení s Tichou linkou pak zajistí pomocí našeho tabletu zaměstnanec okresní správy sociálního zabezpečení.“ Od zavedení této služby ji na pracovištích ČSSZ využily desítky klientů, nejčastějším tématem byly důchody.

„Využíváním služby Tichá linka Úřad práce ČR vhodně doplňuje široké portfolio služeb, které lidem se zdravotním postižením poskytuje. Jde o klienty se specifickými potřebami a jako k takovým se k nim snažíme také přistupovat. Tato forma komunikace usnadňuje úřední jednání jak samotným klientům, tak i našim zaměstnancům. Vše pak probíhá rychleji a ke spokojenosti příchozích,“ shrnuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková. Službu Tiché linky Úřad práce ČR využívá dlouhodobě v rámci svých kontaktních pracovišť s cílem zpřístupnit úřad i osobám se sluchovým postižením a pomoci tak přiblížit služby ÚP ČR i těm, kteří mají specifické potřeby. Aplikace Tichá linka je dostupná i pro notebooky, což je vhodné pro práci v terénu, a umožňuje proběhlou komunikaci vytisknout a založit do spisu. Nejčastěji je využívána v rámci příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením. Klienti ji ale používají i v rámci ostatních dávek a agend spadajících do kompetence ÚP ČR.

Tichá linka (www.tichalinka.cz) je užitečný komunikační prostředek. Nabízí možnosti komunikace ve třech variantách: tlumočení do znakového jazyka, přepis mluveného slova a překlad dokumentů (překlad nebo úprava psaného textu do znakového jazyka či obráceně). Tlumočení zajišťují profesionální certifikovaní tlumočníci, což zaručuje odbornost překladu.

Zdroj: ČSSZ