Praktickou pomůcku „Třídíme se zvířátky“ najde první školní den na lavicích bezmála 2 700 žáků prvních tříd z 60 škol v Ostravě. Je to společný projekt Moravskoslezského kraje, neziskové společnosti EKO-KOM a kolektivních systémů ASEKOL a Elektrowin.

Foto: MSK

 

Praktická sada obsahuje například rozvrhy hodin, omalovánky, puzzle, kvarteto, papírové cvičné hodiny, záložku nebo barevné pastelky vyrobené z recyklované lepenky. Díky těmto materiálům se děti a jejich rodiče dozví, co se po správném vytřídění děje s vyhozenými plasty, papírem nebo sklem.

„V minulých letech už podobné sady dostalo skoro 11 tisíc žáků prvních tříd v celém kraji. Letos tento dárek získá dalších 2700 prvňáků ve vybraných školách v Ostravě. Naši občané jsou ve správném nakládání s odpady stále důslednější, přesto je určitě na místě v osvětě pokračovat. Cesta přes ty nejmenší může mít nečekané pozitivní výsledky,“ uvedla radní Moravskoslezského kraje pro oblast životního prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš.

Aktivita je součástí dlouhodobého osvětového projektu „Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu, včetně obalové složky“, na němž se podílí Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM.

V rámci tohoto projektu budeme v podpoře třídění komunálního odpadu pokračovat. Letos se tak obyvatelé Moravskoslezského kraje například dočkají dalších barvených kontejnerů na plast, sklo nebo papír. Aktuálně jich je na území regionu více než 32 tisíc. S tím, jak se navyšuje jejich množství, snižuje se i jejich docházková vzdálenost od jednotlivých domácností,“ řekla krajská radní Zdenka Němečková Crkvenjaš a dodala, že ve vybraných obcích v kraji lidé i letos navíc získají barevné sady tašek na domácí separaci papíru, plastu, skla a kovových obalů.