MSK | Praktickou pomůcku věnovanou třídění odpadů našlo první školní den na lavicích bezmála 2500 žáků prvních tříd z takřka 90 škol v Moravskoslezském kraji. Hejtmanství společně se společností EKO-KOM pokračuje i v letošním roce v distribuci populárního uvítacího balíčku pro prvňáky nazvaného Třídíme se zvířátky.

Foto: MSK

Díky materiálu se děti a jejich rodiče například dozví, co se děje s papírem, plastem nebo sklem poté, co je odhodí do barevných kontejnerů.

Praktická sada obsahuje mimo jiné rozvrh hodin, puzzle, kvarteto, papírové cvičné hodiny, záložku, mazací gumu nebo barevné pastelky vyrobené z recyklované lepenky. „V minulých letech obdobné sady obdrželo už přes 8000 žáků prvních tříd v celém kraji. V tomto roce sady získalo dalších 2500 prvňáků ve vybraných školách na Ostravsku a Novojičínsku,“ uvedla radní Moravskoslezského kraje pro oblast životního prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš.

Aktivita je součástí dlouhodobého osvětového projektu Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu, včetně obalové složky, na němž se podílí Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s.

Zdroj: MSK