KRNOV | Od parlamentních voleb uplynuly jen dva měsíce a už se chystá volba další, tentokrát prezidenta České republiky. Koná se 12. a 13. ledna a v případě druhého kola 26. a 27. ledna. Volební místnosti budou otevřeny v pátky od 14.00 do 22.00 hodin, o sobotách od 8.00 do 14.00 hodin.

Foto: ilustrační STA Bruntálsko

„Hlasovací lístky včetně oznámení o době a místě konání voleb pro první kolo obdrží všichni voliči do svých poštovních schránek nejpozději do 9. ledna. V případě, že dojde k poškození, nebo ztrátě hlasovacích lístků, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o náhradní. V případě druhého kola budou volební lístky k dispozici pouze ve volební místnosti,“ uvedl tajemník Městského úřadu v Krnově Igor Kozelek.

Ve dny voleb se voliči v Krnově dostaví do jednoho ze sedmadvaceti voličských okrsků. V jejich umístění dojde k jedné změně. „Volební okrsek číslo 25, který byl v Penzionu Hermes na Ježníku, bude přemístěn do areálu Krnovských opraven a strojíren v Albrechtické ulici, kde bude společně s okrskem číslo 21. Lidé, kteří volí ve volebních okrscích číslo 7 a 8, jež byly dříve v tělocvičně Střední školy automobilní Krnov v Opavské ulici, je najdou, stejně jako minule, v prostorách jídelny v budově ředitelství a internátu této školy v ulici 9. května,“ upřesnil Igor Kozelek.

Ze závažných, zejména zdravotních důvodů může volič požádat městský úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, například v místě svého bydliště. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Volič, který se nebude zdržovat v době volby ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Pro občany Krnova voličské průkazy vydává odbor správní, oddělení matriky, občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel, v kanceláři č. 313, umístěné ve třetím podlaží budovy radnice na adrese Hlavní náměstí 1. Kontaktními osobami jsou Pavlína Drndová, referentka evidence obyvatel, tel. 554 697 368; a Světlana Křižanová, referentka evidence obyvatel, tel. 554 697 313. Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče nebo prostřednictvím datové schránky je 5. ledna. Posledním dnem pro osobní předání žádosti je 10. leden.

Více informací k volbě prezidenta ČR také v odkazu Volby.

Zdroj: MěÚ Krnov