KRNOV | V neděli 12. listopadu přijede k farnímu kostelu Martin na bílém koni. Poutní mše bude zahájena v 10 hodin, mši svatou bude složit p. Martin Šmid. Přibližně v 11:15 hodin přijede na bílém koni ke kostelu sv. Martin. Pro návštěvníky se otevře také věž kostela sv. Martina.

Foto: Plakát akce

Svatý Martin je jedním z nejznámějších světců. Jako syn důstojníka římské posádky začal v Itálii vojenskou kariéru a dostal se až do Amiens v Galii, kde pomáhal bližním, kteří trpěli nouzí. Odtud legenda o tom, jak se dělí o svůj vojenský plášť se žebrákem, protože nemá u sebe nic jiného, co by mu dal. Po odchodu z armády žil sv. Martin jako poustevník, stal se knězem a v Ligugé poblíž Poitiers založil nejstarší klášter. Konal misie i zázraky.

V roce 371 se stal biskupem města Tours a apoštolsky působil v širokém okolí až do 80 let. Jeho hrdinství nespočívalo v mučednictví, ale ve zvládání křesťanského života a ctností v prostředí svobody a zodpovědnosti. Stal se jakýmsi architektem církevního života v Galii. Místem jeho posledního odpočinku je Tours. Je patronem Francie, vojáků, cestovatelů, ale i chudých a vězněných.