KRNOV (FOTO) | Svatý Martin opět dorazil na bílém koni. V neděli 11. listopadu v 11.15 hodin, po ukončení poutní mše, která proběhla v 10 hodin, se na prostranství před farním kostelem uskutečnilo jeho slavnostní přivítání.

Foto: MěÚ Krnov

Ke kostelu sv. Martina v Krnově přijel po mši v neděli svatý Martin, aby daroval půlku svého pláště žebrákovi a vyslechl prosbu, ať po celý příští rok ochraňuje město Krnov i jeho obyvatele. Příjezd sv. Martina patří každoročně k vrcholům Svatomartinských slavností pořádaných místní farností.

Foto: MěÚ Krnov

top