ČR | Svatby se mohou nadále konat. Maximálně ale může být na svatbě 20 účastníků. Do tohoto limitu se počítají i snoubenci, oddávající a matrikář.

Svatební hostinu není možné pořádat v restauraci ani jiném stravovacím zařízení. Platí zde obecný zákaz přítomnosti veřejnosti v restauracích. Po svatebním obřadu se tak můžete v okruhu blízkých setkat např. doma. Dodržujte ale obecná pravidla týkající se hygieny a omezení volného pohybu osob. Hygienu dodržujte i v případě konzumace občerstvení a přípitku.

V průběhu svatebního obřadu platí pro snoubence a další osoby tomuto obřadu přítomné výjimka z povinnosti mít roušku. Po skončení obřadu již roušku mít musíte. Sundat si ji lze jen na nezbytně nutnou dobu pro pořízení fotografie.

Svatby se nadále konat mohou, platí však omezení o počtu účastníků a povinnost dodržovat zvýšená hygienická pravidla. Proto je na vašem zvážení, zda se vezmete nyní, nebo chvíli počkáte na období lepší epidemiologické situace. Až nebude tak velké riziko nákazy, opatření se rozvolní – svatbu bude možné konat např. ve větším počtu osob či mít oslavu v restauraci.

Zdroj: Covid portál