KRNOV | Zastupitelstvo kraje na svém zasedání 12. září rozhodlo, že od nového roku budou sloučeny Střední školy průmyslové Krnov a Střední školy automobilní Krnov, a to od 1. ledna 2020. Název školy bude Střední průmyslová škola Krnov. Nabídka studijních maturitních i učebních oborů obou škol, jež mají v rámci regionu své nezastupitelné místo a dlouholetou tradici, zůstane zachována.

Foto: Střední škola průmyslová, Krnov

„Sloučení nabízí šanci na vytvoření ještě více motivujícího prostředí pro žáky. Ti díky kvalitní výuce v moderním prostředí a v dílnách vybavených špičkovou technikou, pomůckami či stroji budou i nadále připravováni, aby se co nejlépe uplatnili na vysoké škole i trhu práce, čemuž napomáhá také spolupráce s odbornými firmami,“ říká Aleš Zouhar, ředitel Střední školy průmyslové Krnov.

Pro následující školní rok se počítá s těmito maturitními obory: Informační technologie, Mechanik seřizovač, Autotronik, Uměleckořemeslné zpracování dřeva a Uměleckořemeslné zpracování textilu, z učebních oborů to budou Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik), Obráběč kovů a Truhlář. „Chybět nebude ani možnost nástavbového studia v oboru Podnikání a zkrácené studium Mechanik opravář motorových vozidel v délce jeden rok, které je určeno pro absolventy maturitních oborů a tříletých učebních oborů. Těšíme se na vás,“ uzavírá Aleš Zouhar.

Zdroj: MěÚ Krnov