BRUNTÁL | Nové moderní sportoviště se nachází se v prostoru, kde dříve stály dvě nevyužívané budovy internátu. Díky 60milionové investici mají žáci školy i veřejnost k dispozici atletický ovál, hřiště na inline bruslení nebo třeba lezeckou stěnu. Součástí projektu bylo i řešení několika technických záležitostí v areálu školy, jako jsou elektrické přípojky, rozvody vody a kanalizace nebo zpevněné plochy.

Foto: MSK

„Touto komplexní investiční akcí, která si z krajského rozpočtu vyžádala 60 milionů korun, jsme vyřešili řadu věcí. Demolicí jsme se zbavili dvou nevyužívaných pavilonů internátu a krčku, který je spojoval s hlavní budovou školy. Uvolněný prostor jsme pak využili na výstavbu nového sportoviště. Dále jsme v celém areálu školy vybudovali nové přípojky elektrické energie, vyměnili jsme rozvody vody a opravili část kanalizace. Zrekonstruované jsou i příjezdové komunikace a chodníky,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro finance, investice a majetek Jaroslav Kania s tím, že realizace projektu začala v květnu minulého roku a trvala zhruba rok. První sportovci už hřiště využili v minulém týdnu. 

Slavnostní otevření se konalo ve čtvrtek 23. května, za Moravskoslezský kraj se ho zúčastnil náměstek hejtmana kraje pro regionální rozvoj Jan Krkoška: „Moravskoslezský kraj investuje do svého majetku napříč celým regionem. Jako rodilý Krnovák jsem rád, že kraj nezapomíná ani na tento kout našeho kraje. Lidem z Bruntálu a jeho okolí nové sportoviště nabízí další možnosti. Sportoviště si totiž budou moci zájemci pronajmout, mohou se zde konat různé sportovní, firemní nebo městské akce.“

Sportoviště budou zdarma využívat žáci i zaměstnanci školy, ale také krajem zřizovaná školská zařízení, například nedaleké Všeobecné a sportovní gymnázium Bruntál. Na základě objednávky si areál budou moci pronajmout i další subjekty.

„Nové sportoviště nabízí atletický ovál, basketbalové hřiště, hřiště na inline hokej a hokejbal, workoutové hřiště nebo třeba lezeckou stěnu. Součástí projektu pak bylo i oplocení a osvětlení areálu, sportoviště má také sklad. Žáci naší školy získali nové možnosti sportovního vyžití nejen v hodinách tělocviku. Na sportovišti mohou také aktivně trávit volný čas. Doufám, že toho budou využívat,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny

Škola v letošním roce slaví 60 let od svého založení. „Proběhlá investiční akce je svým rozsahem největší investiční akcí od výstavby areálu školy. Celkově bude mít investice významný dopad na zkvalitnění výuky tělesné výchovy u nás i na gymnáziu. Věřím, že atraktivita hřiště a jeho moderní pojetí, přitáhne žáky ke sportu. Sport je velmi důležitý a zásadně se podílí na prevenci sociálně-patologických jevů. Jsem velmi rád, že se podařilo akci zdárně dokončit a chci touto cestou poděkovat vedení našeho kraje. Současně je potřeba poděkovat všem, kteří se na akci podíleli,“ sdělil ředitel školy Jan Meca a doplnil, že škola zajišťovala veškerou investiční činnost a nesla tak zodpovědnost za realizaci celé akce. 

Zdroj: MSK

Foto: MSK

Foto: MSK

 

top