MSK | Moravskoslezský kraj opět finančně podpořil stáže ve firmách. Středoškoláci a studenti vysokých škol mají možnost sbírat zkušenosti i kontakty ve fungujících provozech. Kraj tím tak zvyšuje kompetence studentů a posiluje propojení s trhem práce. Na tento projekt jdou letos z krajského rozpočtu 3 miliony korun.

Foto: MSK

Krajské stáže mohou trvat až 12 měsíců. O dotaci na stáž ve výši až 200 tisíc korun může požádat malý, střední nebo velký podnik se sídlem nebo provozovnou v Moravskoslezském kraji, ale také fyzická podnikající osoba. Stáže ve firmách jsou zaměřené na 18 oborů či oblastí studia, například zdravotnictví, elektrotechniky a výpočetní techniky, strojírenství, ekologie, bezpečnostního inženýrství, architektury, stavebnictví nebo oblasti předškolního vzdělávání. Kraj přispěje celkem 3 miliony korun na podporu 16 projektů, díky kterým bude ve firmách sbírat zkušenosti dohromady 30 stážistů.

Zdroj: MSK