MSK | Díky finanční pomoci Moravskoslezského kraje budou moci studenti středních a vysokých škol získávat praxi přímo ve firmách. Podnikům, které nabídnou svoje provozy a předají své zkušenosti těmto mladým lidem, přispěje kraj celkem 3 miliony korun.  

Foto: ilustrační – Pixabay

Stáže významně zvyšují šanci absolventům škol získat kvalitní uplatnění na trhu práce. Studenti je absolvují ve firmách se stejným zaměřením jako jejich studijní obor. Školí je zaměstnanci firmy. Získají tak cenné zkušenosti, seznámí se s výrobními procesy a je tu také šance, že po studiu nebo i během něj získají ve firmě pracovní místo. Tento projekt může také pomoci podnikům najít kvalifikované pracovní síly. Firma si může studenta zaučit, aby byl její ideální posilou.

V rámci vyhlášeného programu mohou o podporu požádat všechny podnikatelské subjekty se sídlem v Moravskoslezském kraji, které chtějí nabídnout zázemí pro odborné stáže žákům středních škol, ať už maturitních nebo učňovských oborů, a také studentům vyšších a vysokých škol.

Krajský úřad bude žádosti firem o program na podporu stáží žáků a studentů (maximálně 200 tisíc na jednu) přijímat od 25. 3. 2024 do 3. 4. 2024 do 12 hodin.

Zdroj: MSK