KRNOV | Město Krnov coby zřizovatel oznamuje, že z důvodu celodenní výstražné stávky vyhlášené školskými odbory, bude v pondělí 27. listopadu omezen provoz v krnovských mateřských a základních školách i ve školních jídelnách. 

Foto: ilustrační Pixabay

Vedení jednotlivých škol a školských zařízení oznámila, zda a jakým způsobem se zaměstnanci do stávky zapojí, a zároveň informovala své žáky i zákonné zástupce,“ říká Lenka Kumarci, vedoucí oddělení školství a zdravotnictví.

K 22. listopadu oznámilo uzavření vedení všech mateřských škol. Přestože se některé do stávky nezapojí, budou uzavřeny z důvodu stávky školní jídelny, která zajišťuje rozvoz stravy do těchto mateřských škol. Zavřena bude také většina základních škol, s výjimkou ZŠ Smetanův okruh, kde bude zajištěna výuka pro žáky 1. stupně a provoz školní družiny ve zkráceném režimu. Z jídelen bude v provozu jen Školní jídelna na náměstí Hrdinů. „Je však důležité upozornit, že nárok na školní stravu mají dle školského zákona pouze ti žáci, jež se v den stávky účastní vyučování, to znamená žáci 1. stupně ZŠ Smetanův okruh,“ dodává Lenka Kumarci s doporučením obrátit se na jednotlivé organizace v případě jakýchkoliv nejasností.

Co se týče středních škol, od kterých se podařilo získat informace – Gymnázium Krnov a Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Krnova budou uzavřeny, Střední škola průmyslová bude mít zkrácenou výuku.

Zdroj: MěÚ Krnov