KRNOVSKO | Stavbaři při stavbě obchvatu nacházejí i nevybuchlou munici. Jen za březen bylo pyrotechnikům k likvidací předáno pět kusů staré vojenské munice, a to i nevybuchlé, která je pro laiky, jež by s ní chtěli manipulovat, vysoce nebezpečná.

Foto: MěÚ Krnov

Přímo v trase obchvatu byl nalezen hlavový zapalovač pocházející z vybuchlého dělostřeleckého granátu, který nebyl nebezpečný a skončil v kovovém odpadu, a dělostřelecký protipancéřový granát sovětské výroby ráže 122 mm z období 2. světové války. V tomto případě šlo o vystřelenou nevybuchlou munici, která obsahuje trhavinu a ostrý iniciační prvek – dnový zapalovač. Munice proto byla předána pyrotechnikům Policie ČR k likvidaci.

K dalšímu nálezu došlo při provádění skrývky pro deponii materiálu. V Krásných Loučkách pracovníci našli dělostřelecký náboj ráže 100 mm a dvě protitankové miny, které používala vojska sovětské armády přítomná na území České republiky v období let 1968-1991.

„V lokalitách, kde působila vojska sovětské armády, se tato munice běžně nachází a z vlastní zkušenosti, kdy jsem dvacet let působil jako pyrotechnik u Policie ČR, mohu potvrdit, že v okolí Krnova, především lokality Ježník – Chomýž – Krásné Loučky, bylo po odchodu sovětských vojsk mnoho nálezů munice, přičemž v jednom případě se jednalo dokonce o stovky kusů protitankových min. Munice byla naházená do vodních nádrží, uložena do okopů a výmolů a poté zasypána,“ uvádí Ivo Peterek ze společnosti PYROTECHNICKÁ SLUŽBA, s.r.o., a upozorňuje, že především v této lokalitě může docházet k nálezům munice nejen pod povrchem, ale i na povrchu.

V případě, že naleznete jakoukoli munici, dodržujte zásadně pravidlo zákazu manipulace s takovými předměty a okamžitě volejte linku 158. Policisté místo nálezu zabezpečí a pyrotechnik předmět převezme a odborně zajistí.

Zdroj: MěÚ Krnov