SVĚTLÁ HORA | V pondělí 7. listopadu 2022 proběhlo 2. zasedání zastupitelstva obce, na kterém bylo zvoleno nové vedení obce. Starostou obce byl zvolen Alois Šimčík, místostarostou obce Přemysl Hájek a posledním radním byl zvolen Jan Kalaš.

Foto: OÚ Světlá Hora

Starosta a místostarosta se členy rady obce stávají automaticky a zbylí dva členové rady obce byli již zvoleni na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce a jsou jimi pan Jiří Popovič a pan Stanislav Zámečník.