KRNOV | Přes půl tuny použitých baterií, z nichž se podařilo získat 330 kilogramů kovonosných druhotných surovin, které budou opětovně využity při výrobě nových produktů, odevzdali vloni obyvatele Krnova v rámci Baterkománie. Soutěž od roku 2018 každoročně organizuje nezisková společnost Ecobat v některém z krajů, a i když se Krnov neumístil na jednom z prvních tři míst a nezískal tak finanční podporu pro svůj projekt úpravy okolí Jelení studánky, obdržel ocenění o přínosu pro životní prostředí.

„Pokud by baterie skončily v běžné popelnici, putovaly by na skládku či do spalovny. V obou případech by se z nich uvolňovaly škodlivé látky, včetně těžkých kovů, které by znečisťovaly ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Když lidé baterie odevzdají na sběrná místa, předejdou těmto škodlivým procesům, které se negativně podepisují nejen na přírodě i na našem zdraví. Zároveň díky recyklací získaným druhotným surovinám šetříme nerostné zdroje a nemusíme životní prostředí zatěžovat další těžbou,“ vysvětlují organizátoři.

V Krnově je sběrný box na použité baterie umístěn v přízemí radnice a město také vyhlásilo vlastní soutěž o nejlepšího krnovského baterkomaniaka. Stačilo přinést zvážené baterie na městský úřad a nechat si hmotnost zapsat na odboru životního prostředí. Jak už jsme dříve informovali, nejvíce baterií (31 kilogram) přinesl pan Gregůrek, druhé nejvyšší množství nasbírala paní Křehlíková (30,604 kg) a na třetím místě se umístil pan Gřešek (8,5 kg), přičemž všichni tři obdrželi nabíječku s bateriemi.

„I když soutěž skončila, budeme rádi, pokud nám lidé použité baterie budou i nadále nosit. Zelený box je stále k dispozici v přízemí radnice. Samozřejmě je možné odevzdat je také ve sběrných dvorech či je vhazovat do speciálních červených kontejnerů společnosti Asekol,“ uzavírá referentka komunálních služeb Pavla Hájková s tím, že v letos se už jednu sběrnou krabici v budově radnice podařilo naplnit a její obsah byl odeslán k recyklaci.

Zdroj: MěÚ Krnov