KRNOV | Město Krnov přihlásilo Smetanovy sady do soutěže Park roku 2017, kterou vyhlásil Svaz zakládání a údržby zeleně. Porota do Krnova přijede 11. září, svůj výrok oznámí v polovině října.

Foto: Martina Svobodová

„Parkem se intenzivně zabýváme již více než deset let. Za tu dobu prošel zásadní rekonstrukcí, o níž jsme přesvědčeni, že byla zdařilá. Chceme se jím proto pochlubit a zároveň slyšet názor nezainteresovaných odborníků,“ vysvětlil Dušan Martiník z odboru životního prostředí důvody, které stály za přihláškou do soutěže. Podle něj by Smetanovy sady mohly porotu zaujmout především zakomponováním moderních prvků do historických souvislostí.

Soutěžní přehlídku děl zahradní a krajinářské tvorby Park roku 2017 pořádá Svaz zakládání a údržby zeleně již počtrnácté. Jejím smyslem je prezentovat kvalitní díla zahradní a krajinářské tvorby odborné i laické veřejnosti a zdůraznit nutnost tří etap vzniku díla: projektu, realizace a údržby.

Smetanovy sady kopírují městské hradby srovnané se zemí v 70. letech 19. století a ze tří stran obklopují historické jádro města. Pyšní se bohatou historií, drobnou architekturou v podobě fontán, památníků, soch a dalších uměleckých artefaktů, ale především velkým množstvím stromů, mezi nimiž převažují lípy, javory, jírovce a platany. K hlavním důvodům, proč město přistoupilo k revitalizaci parku, patřily špatný zdravotní stav mnoha stromů a snaha přizpůsobit park současným požadavkům na trávení volného času.

První etapu rekonstrukce Smetanových sadů město realizovalo v letech 2011-2012. Došlo k vykácení starých a nemocných stromů a k jejich nahrazení vzrostlými stromy. V následujících dvou letech probíhaly v parku stavební práce za téměř 25 milionů korun. V této druhé etapě došlo k obnově komunikací, úpravám významných míst v parku, obměně laviček, odpadkových košů a dalšího mobiliáře, k instalaci nového veřejného osvětlení, vodovodních přípojek, šachet, fontán a také k vybudování dvou dětských hřišť. Před koncem roku 2015 pak byla ukončena třetí etapa za 3,6 milionu korun. Zahrnovala kácení nemocných a neperspektivních stromů, odstraňování keřových porostů, terénní úpravy, obnovu trávníků a výsadbu zeleně.

Rekonstrukcí péče o park neskončila. Město se stará o jeho běžnou údržbu a provádí další úpravy, které jsou reakcemi na požadavky občanů. „Doplnili jsme například herní prvek na hřišti U Kohouta nebo zlegalizovali vyšlapanou pěšinku v trávě u Základní školy Smetanův okruh. Zároveň chystáme úpravu návazných ploch, jako je například hřiště u Základní školy Dvořákův okruh nebo prostor před hřbitovem,“ uvedl místostarosta Michal Brunclík.

Lidé si na novou podobu parku postupně zvykají, pro mnohé je místem trávení části volného času, konají se v něm hudební vystoupení, hrají sportovní hry, pořádají pikniky. „Tento trend chceme dále propagovat a podporovat. Zároveň budu iniciovat nový náhled na obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích, kriminalizující osobu, která si v parku dá pivo v kelímku či plechovce. V jiných městech se parků, které mají stejný účel jako ten náš, zákaz netýká a nemají problém,“ uzavřel místostarosta Michal Brunclík.