OPAVA | Byli to studenti, kdo uvolnil lavinu událostí, jež vedly ke změnám, které vešly do dějin jako Sametová revoluce. A nelze redukovat lokaci těchto dějinných událostí pouze na hlavní město, také v regionech tisíce lidí připojily svůj hlas k volání po svobodě. To jsou ve zkratce důvody, jež vedly Slezskou univerzitu v Opavě k rozhodnutí ustavit listopadovým událostem památník a jeho prostřednictvím vzdát hold a díky studentům, bez kterých by ani sama univerzita – jedna z nejmladších veřejných vysokých škol v ČR – nevznikla. K oslavám se připojí i současní studenti happeningem, jímž stvrdí své generační hodnoty a postoje pro příští generace.

Foto: Slezská univerzita v Opavě

K připomínkám listopadových událostí se v letošním výročním roce připojí Slezská univerzita přímo ve svém hlavním sídelním městě Opavě. Učiní tak instalací uměleckého díla, jež na zadání univerzity vytvořila mladá umělkyně Christine Habermann von Hoch. Tato nejmladší dcera významného akademického sochaře Alfreda Habermanna bezezbytku naplnila zadání univerzity, která si přála památník symbolizující hodnoty spojené s listopadovými událostmi roku 1989 a vyzdvihující aktivní roli studentského stavu. „Památník samotný je stejně oslavou studenstva jako připomínkou listopadových událostí roku 1989. Chceme našim současným i budoucím studentům připomenout hodnoty, za něž bojovali jejich rodiče, ale také nás zajímá, jaké jsou hodnoty a vidění aktuálních problémů optikou vysokoškolských studentů generace 2019,“ řekl k záměru Slezské univerzity v Opavě její rektor, doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.

Nová socha, která ponese název Srdce studentstva, se bude skládat z šesti ocelových kontur srdce, které svým spojením složí tvar květu. Pět srdcí ponese hesla univerzitních součástí a univerzity samotné, šesté se vyzná z obdivu k odvaze a ideálům mládí, které jsou často hybnou silou či mementem dějin a bude věnováno studentům. Christine Habermann von Hoch skvěle naplnila očekávání ohledně ztvárnění našeho záměru, už její první návrh mne osobně velmi zaujal,“ prozradil ještě Tuleja.

Nové umělecké dílo bude umístěno na zatravněném prostoru mezi dvěma univerzitními budovami, a to mezi Fakultou veřejných politik a novou přístavbou budovy patřící Filozoficko-přírodovědecké fakultě, na ulici Mírová. Socha bude veřejnosti akademické
i široké odhalena dne 14. listopadu slavnostním ceremoniálem za účasti řady hostí z akademického, kulturního, společenského i politického života od 16 hod.
Součásti slavnostního ceremoniálu bude bohatý doprovodný program pro studenty Slezské univerzity, její akademické i neakademické pracovníky i širokou opavskou veřejnost.

O Slezské univerzitě v Opavě
Slezská univerzita v Opavě vznikla po listopadu 1989 nejprve jako dvě fakulty Masarykovy univerzity v Brně, následně Zákonem České národní rady z 9. července 1991 pak z těchto dvou fakult vznikla Slezská univerzita se sídlem v Opavě. Tato veřejná vysoká škola má v současné době čtyři součásti: Filozoficko-přírodovědeckou fakultu v Opavě, Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné, Fakultu veřejných politik v Opavě a Matematický ústav v Opavě. Přestože Slezská univerzita v Opavě patří se svými necelými 5 000 studenty mezi menší české vysoké školy, pro akademický rok 2019/2020 nabízí téměř sto studijních programů a oborů v českém jazyce všech forem a typů, z nichž 26 je možné realizovat na doktorském stupni studia, a 13 v anglickém jazyce. Univerzita také nabízí desítky kurzů v rámci celoživotního vzdělávání a Univerzity třetího věku.

Slezská univerzita v Opavě je členem European University Association, udržuje kontakty s řadou zahraničních univerzit a intenzivně spolupracuje s nejbližšími vysokými školami zejména v polském Slezsku. Současným rektorem je doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., který v březnu 2019 vstoupil do svého druhého funkčního období.

Zdroj: Slezská univerzita v Opavě

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.