OPAVA | Slezská nemocnice v Opavě se připojila k rostoucí skupině nemocnic, která využívá ve svých laboratořích zcela novou automatickou robotickou laboratorní linku DxA 5000 Fit, určenou pro středně velké laboratorní provozy. Danou plně robotickou linkou se může pochlubit jako první krajská nemocnice. Slavnostní zahájení jejího provozu se uskutečnilo ve čtvrtek 4. května 2023 na pracovišti biochemie centrálních laboratoří (pavilon U) za přítomnosti zástupců MSK, SNO a instalující firmy Beckman Coulter.

Foto: Slezská nemocnice Opava

Na úvod ředitel nemocnice Karel Siebert přivítal všechny přítomné hosty, náměstka hejtmana MSK pro oblast financí Ing. Jaroslava Kaniu, vedoucího odboru zdravotnictví MSK Mgr. Lukáše Chaláse i generálního ředitele Beckman Coulter pro ČR, SR, Maďarsko a Chorvatsko Ing. Vojtěcha Drbohlava a pokračoval slovy: “Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zasloužili o nákup, instalaci i zprovoznění této linky, je to velký krok kupředu pro naši nemocnici, všem děkuji.”

Koupě dané linky by stála více než 35 milionů korun, pořízena byla na leasing. Moravskoslezský kraj jako zřizovatel nemocnice hodnotí danou formu investice jako ideální.

“Způsob, kdy formou leasingu si celý stroj nemocnice zaplatí, je jedna z ideálních možností, kdybychom danou částku měli hledat v rozpočtu kraje, bylo by to obtížnější, takže iniciativu ředitelů nemocnic hledat v nemocnicích jiné cesty vítáme a podporujeme,“ uvedl ve svých slovech při slavnostním zahájení provozu linky náměstek hejtmana MSK pro oblast financí, investic a majetku Jaroslav Kania.

Linka umožňuje analyzovat během tří sekund řadu charakteristik důležitých pro zpracování vzorku a tím minimalizovat potenciální chyby související s manuálním zpracováním vzorků.

“Nově instalovaná automatická robotická linka představuje moderní technologii pro naše pracoviště, umožňuje strojům převzít co nejvíce rutinních a méně odborných úkolů,” řekl primář centrálních laboratoří SNO Vladimír Kurfürst.

Robotická linka rovněž dokáže vyhodnotit vzorky s vyšší prioritou a analyzovat je přednostně. Linka navíc představuje i bezpečnější pracovní prostředí, dochází k nižšímu kontaktu s biologickým materiálem, což je přínosné i pro laborantky.
“Jsem rád, že v naší nemocnici disponujeme touto novou unikátní technologií, která byla dosud doménou jen velkých pracovišť, tato technologie přináší řadu výhod nejen laboratořím, lékařům, ale jde v konečném důsledku i o zlepšení péče pro pacienta, a to považuji za velmi důležité,” uzavřel přednosti pořízené linky ředitel Slezské nemocnice Karel Siebert.

Zdroj: Slezská nemocnice Opava

Foto: Slezská nemocnice Opava

Foto: Slezská nemocnice Opava